Đề KT chương IV đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT chương IV đại số 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
Họ và tên : …………………………………. Môn Đại số 9 – HK II – Năm học 2012 – 2013
Lớp : 9/…. Ngày kiểm tra : ……/ … / 2013

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1: Cho hàm số y = 2×2. Kết luận nào sau đây là đúng :
A/ Hàm số luôn luôn đồng biến;
B/Hàm số luôn luôn nghịch biến;
C/Hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0
D/Hàm số đồng biến khi x 0
Câu 2 : Đồ thị của hàm số y = – 3×2 nhận điểm 0 làm điểm
A/Cao nhất; B/Thấp nhất; C/Trung bình; D/Đối diện
Câu 3: a) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn, và chỉ rõ các hệ số
A/x3 + x – 1 = 0 ; B/ x2 – 3x – 4 = 0; C/2x + 5 = 0,; D/x2 + + 2 = 0
b) a = ……. ; b = …….. ; c = ………..
Câu 4: Phương trình x2 + 3x – 1 = 0 có :
A/Hai nghiệm phân biệt; B/Hai nghiệm đối nhau;
C/Vô Nghiệm, D/Nghiệm kép
Câu 5: Phương trình 2×2 – 5x + 3 = 0, có tập nghiệm là:
A/S = -1; 1,5 ; B/ S = 1; 1,5 , C/ S = 0; 3 , D/ S = (
Câu 6 : Phương trình x2 + (m – 1)x – 2 = 0. Có nghiệm khi
A/m = 1; B/ m = 2; C/ m = 3 ; D/ Với mọi m

II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Câu 7 : Cho hàm số y = x2 (P) và hàm số y = x (D)
a)Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b)Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D)
Câu 8: Một tam giác vuông có chu vi là 24 m, và cạnh huyền 10m. Tính diện tích của tam giác vuông đó.
Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
Họ và tên : …………………………………. Môn Đại số 9 – HK II – Năm học 2012 – 2013
Lớp : 9/…. Ngày kiểm tra : ……/ … / 2013

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1: Cho hàm số y = – 3×2. Kết luận nào sau đây là đúng :
A/ Hàm số luôn luôn đồng biến;
B/Hàm số luôn luôn nghịch biến;
C/Hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0
D/Hàm số đồng biến khi x 0
Câu 2 : Đồ thị của hàm số y = 2×2 nhận điểm 0 làm điểm
A/Cao nhất; B/Thấp nhất; C/Trung bình; D/Đối diện
Câu 3: a) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn, và chỉ rõ các hệ số
A/5x + 2 = 0; B/2×3 + x – 4 = 0; C/ 5×2 – x – 3 = 0, D/ x(x2 + 3x – 1) = 0
b) a = ……. ; b = …….. ; c = ………..
Câu 4: Phương trình -2×2 + x + 5 = 0 có :
A/Hai nghiệm phân biệt; B/Hai nghiệm đối nhau;
C/Vô Nghiệm, D/Nghiệm kép
Câu 5: Phương trình x2 + 5x + 4 = 0, có tập nghiệm là:
A/S = -1; 4 ; B/ S = 1; -4 , C/ S = -1; -4 , D/ S = (
Câu 6 : Phương trình mx2 + x – 2 = 0. Có 2 nghiệm phân biệt khi
A/m = 0;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.