De KT chuong III(Dai so 7) MT+De+D/an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KT chuong III(Dai so 7) MT+De+D/an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 27 Ngày soạn 28/2/2013 Ngày dạy 4/3/2013
Tiết 50
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. Xác định mục đích của đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức: Tiết … ( tiết …
2. Mục đích:
a) Đối với HS: Kiểm tra việc học tập của học sinh thông qua các chuẩn
b) Đối với GV: Thông qua kiểm tra để đánh giá học sinh về mức độ tiếp thu kiến thức của các em, từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy để khắc phục Các yếu kém của các em cũng như nâng cao chất lượng dạy học.
3. Xác định hình thức: 100% Tự luận

Ma trận đề

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

thấp
cao

1. Thu thập các số liệu thống kê. Tần số.

Biết các khái niệm: Số liệu thống kê, tần số.

 5,

Số câu
1(bài 1)

1

Số điểm
5

5

Tỉ lệ %

50%

2. Bảng tần số và biểu đồ tần số (biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột(. Số trung bình cộng; mốt của dấu hiệu.

Hiểu được các số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu trong các tình huống thực tế.
trình bày được các số liệu thống kê bằng bảng tần số, bằng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột tương ứng.
 5,

Số câu

1(bài 2)
1(bài 2bc)
1(bài 2a)
4

Số điểm

1
2,25
1,75
5

Tỉ lệ %

50%

TỔNG CỘNG
1
1
2
1
6

5
1
2,25
1,75
10

TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN
HỌ VÀ TÊN

đề kiểm tra Chương III
Môn Đại số 7
Thời gian 45’(Không tính t/gian giao đề)

Bài 1. (5,0 điểm) Thời gian giải xong mọt bài toán của 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau (tính theo phút)
6
7
4
9
10
8
9
6
10
10

7
8
5
7
8
9
8
7
6
6

Dấu hiệu ở đây là gì?
Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
d) Tần số của học sinh có điểm 7 là bao nhiêu?
e) Giá trị có tần số cao nhất là bao nhiêu?
Bài 2. (1,0 điểm) Viết công thức tính số trung bình cộng và nói rõ ý nghĩa các đại lượng có trong công thức?
Bài 3. (4,0 điểm) Số cân nặng của 20 các bạn học sinh (tính tròn đến kg) của một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây

32
36
30
32
36
28
32
x
28
32

32
30
32
31
45
28
31
y
z
31

Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
(Cho biết x , y, z là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần và x + y+z bằng 93)
—————-Hết—————–

Hướng dẫn chấm và biểu điểm
Bài 1. (5,0 điểm)

a) Thời gian giải một bài toán của mỗi HS 1,0 điểm
b) Số các giá trị của dấu hiệu là: 20 1,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.