Đề KT chương III HH7 (Ma trận – Đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề KT chương III HH7 (Ma trận – Đáp án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 33
Tiết : 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III)

Mục tiêu:
Về kiến thức:
HS vững các yếu tố cạnh, góc của một tam giác.
Quan hệ giữa đường vuông góc – đường xuyên – hình chiếu.
Tính chất các đường đồng quy của tam giác.
Về kĩ năng:
Vẽ hình : đường trung tuyến, đường phân giác,….
Tính toán

Ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quan giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
1

0,5

1

0,5

2

1

Quan giữa đường vuông góc và đường xuyên, đường xuyên và hình chiếu.
1

0,5

1

0,5

2

1

Quan giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

1

0,5

1

2,0

2

2,5

Tính ba đường trung tuyến của tam giác.

1

0,5

1

1,0

2

1

Tính ba đường phân giác của một góc.

1

0,5

1

0,5

Tính ba đường phân giác của tam giác.

1

0,5

1

3,0

2

3,5

Tổng

4

2,0
4

2,0
3

6,0
11

10

Nội dung đề:
A. Trắc nghiệm: .
I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn.
Câu
Đúng
Sai

1) Trong tam giác , đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.

2) Trong các đường xuyên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường xuyên là đường ngắn nhất.

3) Dùng thước hai lề (thước có hai cạnh song song) ta có thể vẽ được tia phân giác của một góc.

4) Trong tam giác cân, mọi đường phân giác đòng thời là đường trung tuyến.

II.(2đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1.lớn nhất trong tam giác ABC có là :
A. AB B. AC C. BC

2. Cho hình 1. rằng AB < AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng

A. HB HC C. HB = HC

3. Cho hình 2 .số là?
A B. C.

4. ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây là ba cạnh của một tam giác:
A 2cm; 3cn; 6cm. B. 3cm; 4cn; 6cm. C. 3cm; 3cn; 6cm
B. Tự luận:
Bài 1. (2đ) Cho tam giác DEF với hai cạnh EF = 1cm; DE = 5cm. Tìm độ dài cạnh DF, biết độ dài này là một số nguyên (cm).
Bài 2. (4đ) Cho tam giác ABC cân tại A .
a) Kẻ đường trung tuyến AM (MBC)
b) Chứng minh rằng AM là đường phân giác xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC.
Đáp án và thang điểm:
Trắc nghiệm:
I. II.
TT
Đáp án
Thang điểm

1
Sai
0,5

2
Sai
0,5

3
Đúng
0,5

4
Sai
0,5

TT
Đáp án
Thang điểm

1
C
0,5

2
A
0,5

3
B
0,5

4
B
0,5

Tự luận:

TT
Đáp án
Thang điểm

1
Xét tam giác DEF, ta có:
DE – EF < DF < DE + EF ( Bất đẳng thức tam giác)
Hay 5 – 1 < DF < 5 + 1
< DF < 6
Theo đề toán, DF = 5cm

Hỏi và đáp