De Kt chuong III DS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về De Kt chuong III DS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra : Đại Số 8 Chương III
Giải phương trình:
a, 3x – 4(1 – x) = 2 – x b, 6x(x+1) = (2x – 1)(3x + 1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, 4(x2 + 3) = x(x2+ 3) d,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e, g, (x2 + x+1)( x2 + x+ 2) = 12
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình( chọn một trong hai bài sau):
Bài 1: Lúc 6h một ô tô đi từ A đến B rồi lại từ B về A, nó về đến A lúc 14h 45 phút. Vận tốc lúc đi là 40km/h, vận tốc lúc về là 30km/h. Tìm quãng đường AB ?

Bài 2: Một đàn em nhỏ đứng ven sông.To nhỏ bàn nhau chuyện chia bòng. Mỗi người năm quả thừa năm quả. Mỗi người sáu quả một người không. Hỏi người các bạn trẻ đang cầm bút. Có mấy em thơ, mấy quả bòng ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiểm tra : Đại Số 8 Chương III
1. Giải phương trình:
a, x – 5 = 2 b, 4(x – 1) = 3x – 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, (2x – 5)(x + 3) = o d, x(x – 2) = 7(x – 2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e, g,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Hiện tại tuổi em bằng tuổi anh. Sau 5 năm nữa thì tuổi anh gấp đôi tuổi em. Tính tuổi mỗi người hiện tại?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.