de kt chuong III- dai so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về de kt chuong III- dai so, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………
Lớp:…………………..
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III(1)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Nghiệm của phương trình x+1=2x-2 là
A.-2 B.1 C.2 D.3
Câu 2: Phương trình x-1 =0 tương đương với phương trình nào sau đây
A. x2-1 =0 B.2010x=2010 C.x(x-1)=0 D.x-2=0
Câu 3: Phương trình x+7=-2+x có tập nghiệm là
A.S = ( B. S = (7( C. S = (-2( D. S = R
Câu 4:Tập xác định của phương trình là
A. x ( 2 B.x ( -2 C.x ( 2 và x (-2 D.(x (R

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Bạn Huy giải phương trình như sau

Vậy phương trình có tập nghiệm là S= ((
Câu 2: Giải phương trình
2x(x-3) + 6(x-3) =0

Câu 3: Một phân số có tử bé hơn mẫu là 11.Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng .Tìm phân số ban đầu.
_________________________Hết______________________
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.