DE KT CHUONG III DAI 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KT CHUONG III DAI 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Đại Lộc – Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG III)

Môn :
Toán Đại
Lớp :
8

Người ra đề :
Lê Hữu Ân

Đơn vị :
THCS Trần Phú

A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Đ

TN
TL
TN
TL
TN
TL

– Phân thức đại số
-Tính chất cơ bản của phân thức
Câu-Bài
C1,C5

C2

3

Điểm
1

0,5

1,5

– Rút gọn phân thức
– Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Câu-Bài

B1a
C3
B1b

3

Điểm

1
0,5
1

2,5

– Phép cộng và trừ các phân thức đại số
Câu-Bài
C6
B2a
C4
B2b

B2c,d B3
7

Điểm
0,5
1
0,5
1

3
6,0

TỔNG
Số
Câu-Bài
5
5
3
13

Điểm
3,5
3,5
3,0
10

B. NỘI DUNG ĐỀ

Họ và tên:
…………………………………………….….
Lớp: 8/ ……
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 8 (Chương III)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ 1
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: ( Mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn số :
a) x – 3×2 = 0 b) 1- 3xy = 0 c) d) 2x – 1 = 0
Câu 2: Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm:
a) Vô nghiệm b) Luôn có một nghiệm duy nhất
c) Có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm duy nhất và
cũng có thể có vô số nghiệm. d) Có vô số nghiệm
Câu 3: Phương trình nào sau đây là tương đương với phương trình: x2 – 4 = 0
a) ( x + 2 )( x – 2 ) = 0 b ) ( x – 2 ) = 0 c) ( x+2 ) = 0 d) Tất cả đều sai
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình sau là :
a) x ≠ 0 b) x ≠ 3 c) x ≠ 3 d) x ≠ – 3
Câu 5: Nghiệm của các phương trình sau:
a) 3x + 18 = 0 là x = – 6 b) 8 – 2 x = 0 là x = – 4
Câu 6: Cho phương trình có tập nghiệm là :
a) S = b) S = c) S = d) S = R
II. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (5đ) Giải phương trình sau :
a) 3x – 15 = 0 (1đ) b) (1đ)
(1,5đ) c)(1,5đ)
Bài 1: (2đ) Lớp 8/2 Trường THCS Trần Phú có 35 học sinh. Biết rằng số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 9 học sinh. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp ?
Bài làm (Tự luận)
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Họ và tên:
…………………………………………….….
Lớp: 8/ ……
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 8 (Chương III)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ 2
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: ( Mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn số :
a) x – 3×2 = 0 b) 1- 5x = 0 c) d) 2xy – 1 = 0
Câu 2: Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm:
a) Vô nghiệm b) Luôn có một nghiệm duy nhất
c) Có vô số nghiệm d) Có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm duy nhất và
cũng có thể có vô số nghiệm.
Câu 3: Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.