Đề KT chương II_Toán6 có MT+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT chương II_Toán6 có MT+DA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 68: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II. XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1. Kiến thức:
– Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.
– Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.
2. Kỹ năng:
– Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.
– Tìm và biết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
– Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
– Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán.
– Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.
II. MA TRẬN ĐỀ:

Mức độ
Chuẩn
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Tên
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số nguyên âm. Thứ tự trong Z. Giá trị tuyệt đối
(5 tiết)
KN: – Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.
– Tìm và biết được số đối của 1 số nguyên, GTTĐ của 1 số nguyên.
– Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
4

1

1

1

5

2

Các phép tính trong Z, t/c các phép toán
(17 tiết)

KN: – Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán.
– Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.
2

0,5

1

0,25
2

2
1

0,25
2

2

2

2
10

7

Bội và ước của một số nguyên
(1 tiết)

KT: Hiểu khái niệm chia hết, bội, ước của các số nguyên.

1

1
1

1

Tổng số
6

1,5

1
0,25
2

2
1

0,25
3

3

3

3
16

10

III. NỘI DUNG ĐỀ:
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
A. 8 B. -8 C. -16 D. 16
2. Giá trị của (-3)4 là:
A. -12 B. 81 C. 12 D. -81
3. Kết quả phép tính 25 + (-75) là:
A. 100 B. 50 C. -100 D. -50
4. Giá trị x thoả mãn = 5 là:
A. 7 B. 3 C. 7 hoặc -3 D. 7 hoặc 3
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu () thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) 5 ….. -9 b) -8 ….. -3 c) -12 ….. 13 d) 25 …..
B. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) (2 + 5).(-4); b) (-8)-[(-5) + 8]; c) 25.134 + 25.(-34)
Bài 2: (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + (-35)= 18 b) -2x – (-17) = 15
Bài 3: (2 điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -15 < x 15
Bài 4: (1 điểm) Tìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.