ĐỀ KT CHƯƠNG II-ĐS 9- ĐỦ DẠNG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐỀ KT CHƯƠNG II-ĐS 9- ĐỦ DẠNG, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG II- ĐẠI SỐ 9
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A. m 3 B. m -3 C. m >3 D. m 3
2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0) B. (;1) C. (2;-4) D. (-1;-1)
3. Hàm số bậc nhất y = (k – 3)x – 6 đồng biến khi:
A. k 3 B. k -3 C. k >-3 D. k > 3
4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8 C. 4 D. -4
5. Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:
A. k = -4 và m = B. k = 4 và m = C. k = 4 và m D. k = -4 và m
6. Hai đường thẳng y = – x + và y = x + có vị trí tương đối là:
A. Song song B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng
C. Trùng nhau D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng
7. Cho hàm số : y = –x –1 có đồ thị là đường thẳng (d).
Đường thẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng (d)?
A. y = – 2x –1 B. y = – x C. y = – 2x D. y = – x + 1
8. Cho hàm số y = – 4x + 2 .Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 4x + 5
B. Góc tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox là góc tù
C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
D. Hàm số nghịch biến trên R
B.TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Cho đường thẳng y = (2 – k)x + k – 1 (d)
Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù ?
Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 ?
Bài 2: ( 4 điểm) Cho hai hàm số y = 2x – 4 (d) và y = – x + 4 (d’)
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ?
Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và (d’)với trục Oy là A và B , giao điểm của hai đường thẳng là C. Xác định tọa độ điểm C và tính diện tíchABC ? Tính các góc củaABC ?( làm tròn đến phút)
ĐỀ II
Bài 1. (1,0 điểm) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số y = ( m – ).x + 3 và y = (2 – m).x – 1 là hai đường thẳng cắt nhau ?
Bài 2. (2,0 điểm) a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ
(d1) : y = x + 2 và (d2) : y = 1 – 2x
b) Gọi giao điểm của đường thẳng (d1) và (d2) là điểm C. Tìm toạ độ của điểm C ( bằng phép tính)?
Bài 3.(2,0 điểm)  Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị là (d)
a) Tính góc tạo bỡi đường thẳng (d) và trục Ox. ( làm tròn đến phút)
b) Viết phương trình của đường thẳng (d’) song song với đường thẳng (d) và đi qua điểm A(-1; 2)
Bài 4: (2,0 điểm) Cho đường thẳng y = (5 – k)x + k – 9 (d)
a) Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc nhọn?
b) Tìm k để (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 5?
Bài 5:(3,0 điểm)  Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 2m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.