ĐỀ KT CHƯƠNG II ĐỀ 2 MT-ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KT CHƯƠNG II ĐỀ 2 MT-ĐA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BÌNH AN
LỚP……….
HỌ VÀ TÊN:……………………………
KIỂM TRA: 45 PHÚT
MÔN : Đại số 7 (Đề chẵn)

Điểm

Lời phê của giáo viên

A/ TRẮC NGHIỆM: (4 đ)
Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái a,b,c, …… đứng trước câu trả lời đúng:
Hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận và khi x = 2 thì y = 8. Vậy nếu x = 3 thìn y =?
a) y =6 b) y = 24 c) y = 12 d) y = 11
2) Hai đại lượng x và y trong bảng nào tỉ lệ nghịch ?
a)
x
-3
-1
6

y
-2
6
1

b)
x
2
5
-20

y
10
4
-1

Cho hai đại lượng x và y tỉ thuận. Kí hiệu là hai giá trị của x và , là hai giá trị tương ứng của y. Khi đó :
a) b) c) d)
4) Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì :
a) Tích hai giá trị tương ứng của chúng thay đổi
b) Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi
c) Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia
d) b và c đúng
Câu 2 : Nối cột ở câu A với cột ở câu B để được câu đúng:
A

B

1. Nếu x.y = a ( a0 )
1-
a. Thì a = 3

2. Cho biết x và y tỉ lệ thuận x = 2 và y = 6
2-
b. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ ( -5 )

3. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a
3-
c. Thì x và y tỉ lệ nghịch

4. y = -5.x
4-
d. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

B / TỰ LUẬN : ( 6đ )
Bài 1 : ( 3đ) Cho x và y là hai đại lương tỉ thuận với nhau. Khi x = 10 thì y = 5
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x.
Tính giá trị của y khi x = -6 , x =
Bài 2 : ( 3đ ) Ba anh em ĐỨC, TÂM, TRINH có cân nặng tỉ lệ là : 5, 6, 7. Biết tổng cân nặng của ba anh em là 54 (kg). Tính cân nặng mỗi người ?

ĐÁP ÁN :
ĐỀ CHẴN
A / TRẮC NGHIỆM ( 4đ )
Câu I : ( 2đ )
Đáp án c
Đáp án b
Đáp án a
Đáp án d
Câu II : ( 2đ )
Nối 1 với c
Nối 2 với a
Nối 3 với d
Nối 4 với b
B / TỰ LUẬN ( 6đ )
Bài 1 : ( 3đ )
x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên : y = k.x
k = = = = 0,5
Vậy hệ số tỉ lệ là k = 0,5
Biểu diễn y theo x : y = 0,5.k
Khi x = -6 y = 0,5.(-6) = -3
Khi x = y = 0,5 . = 1
Bài 2 : Gọi số cân nặng của ba anh em : ĐỨC , TÂM, TRINH lần lượt là a, b, c (kg)
Theo đề bài ta có : và a + b + c = 54
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

a = 5.3 = 15
b = 6.3 = 18
c = 7.3 = 21
Vậy cân nặng lần lượt của ba anh em ĐỨC TÂM TRINH là 15kg, 18kg, 21kg.

CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

tập hợp Q các số hữu tỉ
10.5đ

10.5đ

cộng, trừ số hữu tỉ

nhân chia số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

10.5đ
10.5đ

Lũy thừa của một số

Hỏi và đáp