DE KT CHUONG II DAI 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG II DAI 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Đại Lộc – Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (CHƯƠNG II)

Môn :
Toán Đại
Lớp :
8

Người ra đề :
Lê Hữu Ân

Đơn vị :
THCS Trần Phú

A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Đ

TN
TL
TN
TL
TN
TL

– Phân thức đại số
-Tính chất cơ bản của phân thức
Câu-Bài
C1,C5

C2

3

Điểm
1

0,5

1,5

– Rút gọn phân thức
– Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Câu-Bài

B1a
C3
B1b

3

Điểm

1
0,5
1

2,5

– Phép cộng và trừ các phân thức đại số
Câu-Bài
C6
B2a
C4
B2b

B2c,d B3
7

Điểm
0,5
1
0,5
1

3
6,0

TỔNG
Số
Câu-Bài
5
5
3
13

Điểm
3,5
3,5
3,0
10

B. NỘI DUNG ĐỀ

Họ và tên:
…………………………………………….….
Lớp: 8/ ……
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 8 (Chương II)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ SỐ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: ( Mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1 : Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số ?
A. B. C. D.
Câu 2 : Áp dụng quy tắc đổi dấu với phân thức ta được phân thức mới là:

Câu 3 : Kết quả rút gọn phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 4 : Mẫu thức chung của các phân thức là:
A. B. C. hoặc (x – 1)(x + 1) D. 35
Câu 5 : Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu:
A. A.C = B.D B. A.B = C.D C. A.C = B.D D. A.D = B.C
Câu 6: Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C. D.
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2đ) a) Rút gọn phân thức b) Quy đồng mẫu thức hai phân thức: và
Bài 2: (4đ) Thực hiện các phép tính sau:
; ; ;
Bài 3: (1đ) Chứng minh rằng:
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên:
…………………………………………….….
Lớp: 8/ ……
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 8 (Chương II)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ SỐ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau: ( Mỗi câu 0,5 điểm ).
Câu 1 : Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số ?
A. B. C. D.
Câu 2 : Áp dụng quy tắc đổi dấu với phân thức ta được phân thức mới là:

Câu 3 : Kết quả rút gọn phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 4 : Mẫu thức chung của các phân thức là:
A. hoặc (x – 1)(x + 1) B. C. D. 35
Câu 5 : Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu:
A. A.C = B.D B. A.D = B.C C. A.C = B.D D. A.B = C.D
Câu 6: Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.