DE KT CHUONG I HINH 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG I HINH 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Đại Lộc – Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG I

Môn :
TOÁN HÌNH
Lớp :
8

Người ra đề :
Lê Hữu Ân

Đơn vị :
Trường THCS Trần Phú

A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu
Đ

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Tứ giác. Hình thang, hình thang cân. (Đường TB của tam giác, của hình thang)
Câu

C1

1

Đ

0,5

0,5

2. Dựng hình. Đối xứng trục, đối xứng tâm.
Câu
C2

C3

B1
3

Đ
0,5

0,5

2,5
3,5

3. Hình bình hành và các dạng đặc biệt của nó (hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông).
Câu
C5
Hình vẽ
C6
B2c
C4
B2a, b
7

Đ
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
3,0
6,0

TỔNG
Câu
Đ
3
1,5
3
2,0
5
6,5
11
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ :

Họ và tên:
………………………………………….
Lớp: 8/……..
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 8 (Chương I)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ SỐ 1:
I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( Mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Cho hình 1. Độ dài của EF là:
A. 22.
B. 22,5.
C. 11.
D. 10.
Câu 2: Đoạn thẳng MN là hình :
A. Có một tâm đối xứng. B. Có hai tâm đối xứng.
C. Có vô số tâm đối xứng. D. Không có tâm đối xứng.
Câu 3:
Câu nào sau đây đúng:

A.
Tứ giác có hai đương chéo vuông góc là hình thoi

B.
Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

C.
Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật

D.
Hình thoi có một góc vuông là hình vuông

Câu 4 :
Hình vuông có cạnh bằng 2cm . Đường chéo của hình vuông đó bằng :

A. cm B. cm C. 4cm D. 8cm

Câu 5 :
Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng ?

A. Hình bình hành B. Hình thang cân C. Hình thang vuông D. Hình vuông

Câu 6: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là:
A. Tam giác cân B. Tam giác đều
C. Tam giác vuông D. Tam giác nhọn (hoặc tù)
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2,5đ) Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm và = 350. (Dựng hình: chỉ nêu cách dựng và chứng minh)
Bài 2: (4,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D.
Chứng minh tứ giác AEBM là hình thoi.
Gọi I là trung điểm của AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng.
Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.
Bài Làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:
………………………………………….
Lớp: 8/……..
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học 8 (Chương I)
Năm học: 2010 – 2011
Điểm:

ĐỀ SỐ 2:
I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( Mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Cho hình 1. Độ dài của EF là:

A. 22. B. 22,5. C. 11. D. 10.
Câu 2: Đoạn thẳng MN là hình :
A. Có hai tâm đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.