Đề KT chương I.Đsô 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT chương I.Đsô 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 45`- Chương I- tiết 22 (đại số 7)
A. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Mức độ

Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Các phép toán trên số hữu tỉ
Nhận biết được các số trong tập hợp Q và GTTĐ của 1 số hữu tỉ , tính chất của lũy thừa
Hiểu được thứ tự để thực hiện các phép tính trong Q
Nắm chắc qt chuyển vế, lũy thừa và GTTĐ để giải bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%

1
2
20%

1
2
20%

5
4,75
47,5%

Tỉ lệ thức. dãy tỉ số bằng nhau
Biết được tính chất của tỉ lệ thức và biết lập tỉ lệ thức từ đẳng thức của 2 tích

Nắm chắc tính chất dãy tỉ số bằng nhau để làm bài toán có lời văn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
2
20%

3
2,5
25%

Số thực, số vô tỉ, số thập phân
Nhận biết được các phân số có thể viết dưới dạng số TPHH, nhận biết được các giá trị của căn bậc hai và ngược lại
Hiểu được cách tính CBH của một số và biết thực hiện các phép tính với CBH

Biết vận dụng kiến thức về chia hết và tìm một số biết căn bậc hai của nó để giải bài toán tìm các giá trị của x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%

1
1
10%

1
1
10%
5
2,75
27,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8

20%
2

30%
3

50%
13
10đ
100%

I. Trắc nghiệm(2điểm) : Khoanh vào một trong các chữ cái A, B, C, D ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: 33.32 = ?
A. 36 B. 95 C. 35 D. 96
Câu 2: Kết quả đúng của là :
A. 0,1 B. – 1 C. 1 D. – 0,54
Câu 3: Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3 B. x = 3,2 C. x = 0,48 D. x = 2,08
Câu 4: Hãy chọn câu đúng. Nếu = 3 thì x2 bằng
A. – 9 B.- 81 C. 9 D . 81
Câu 5: Kết quả nào sau đây sai
A. Q B. -5 I C. 3 I D. 0 N
Câu 6: Cho x2 = 144 . Giá trị của x là :
A. ± 12 B. – 12 C. 12 D. cả A,B ,C đều sai
Câu 7: Đẳng thức được suy ra từ tỉ lệ thức là:
A : m . n = t . h ; B : m . t = n . h ; C : m . h = n . t ; D : m + h = n + t
Câu 8 : Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D.
II- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:
a. . 7 – .15 b)
Bài 2 : (1đ) Tính: :
Bài 3: (2điểm )Tìm x biết :
a. 5,2 x – 1,5 x + 8,4 = 1 b. 3. c.
Bài 4: (2điểm ) Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và 7B đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của lớp 7A và 7B trồng theo tỉ lệ 7; 9 .
Bài 5 (1điểm): Cho (với ). Tìm số nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.