De kt chuong I dai so ( hay ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về De kt chuong I dai so ( hay ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đề số 1
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn Toán 7 (Đại số)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3,0 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : 32. 34 : 33 =
A) 32
B) 33
C) 35
D) 38.

Câu 2 :Tìm x, biết : (x – 1( = 5,9
A) x = 6,9
hoặc x = -6,9
B) x = 6,9
hoặc x = 4,9
C) x = 6,9
hoặc x = -4,9
D) x = 4,9
hoặc x = -4,9

Câu 3 : Nếu thì x bằng
A)
B) 4
C) 12
D)

Câu 4 : =
A) 18
B) ± 6
C) – 6
D) 6

Câu 5 : Trong các đáp án sau đáp án nào sai?
A) N
B) Q
C) N Q
D) Z

Câu 6 :: =
A)
B)
C)
D)

Phần II : Tự luận (7,0 điểm):
Câu 7 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính:
a) b)
Câu 8 (2,0 điểm): Tìm x, biết
a) b)
Câu 9 (2,0 điểm): Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng . Tính diện tích mảnh đất này.
Câu 10 (1,0 điểm): Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện:
và a + b + c 0. Chứng tỏ rằng a = b = c.

…………………….Hết……………………

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Đề số 2
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn Toán 7 (Đại số)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3,0 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 : 34 : 32 . 33 =
A) 32
B) 33
C) 34
D) 35.

Câu 2 :Tìm x, biết : (x + 1( = 5,9
A) x = 6,9
hoặc x = -6,9
B) x = – 6,9
hoặc x = – 4,9
C) x = – 6,9
hoặc x = 4,9
D) x = 4,9
hoặc x = -4,9

Câu 3 : Nếu thì x bằng
A)
B) 4
C) 8
D) 2

Câu 4 : =
A) 8
B) ± 4
C) – 4
D) 4

Câu 5 : Trong các đáp án sau đáp án nào sai?
A) N
B) I
C) I Q
D) Z

Câu 6 :. =
A)
B)
C)
D)

Phần II : Tự luận (7,0 điểm):
Câu 7( 2,0 điểm): Thực hiện phép tính:
a) b)
Câu 8 ( 2,0 điểm): Tìm x, biết
a) b)
Câu 9 (2,0 điểm): Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 42 m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng . Tính diện tích mảnh đất này.
Câu 10 (1,0 điểm): Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện:
và a + b + c 0. Chứng tỏ rằng a = b = c.

…………………….Hết……………………

ĐÁP ÁN :
ĐỀ 1:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3,0 điểm):
Mỗi ý 0,5 điểm.
1- B
2 – C
3 – D

4 – D
5 – A

6 – C

Phần II: Tự luận (7,0 điểm):

Câu 7: (2,0 điểm)
a) =
b) =

0,5
0,5

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.