Đề KT Chương I Đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề KT Chương I Đại số 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRA I – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
Nhận biết được số hữu tỉ, thực hiện được phép nhân hai số hữu tỉ
Nhận biết được số viết dưới dạng số thập phân hữu hạn
Vận dụng được các tính chất để tính nhanh được kết quả, viết được số thập vô hạn tuần hoàn thành phân số để tính giá trị biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1
0.5đ
5%

2
1,5đ
15 %

5

30 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Áp dụng được quy qui tắc trừ hai số thập phân, GTTĐ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,75đ
17,5%

2
1,75đ
17,5 %

Lũy thừa của một số hữu tỉ
Nắm được quy tắc của lũy thừa

Áp dụng được quy tắc của lũy thừa để tính được kết quả chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0,75đ
7,5%

2
1,25đ
12,5 %

Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau để tìm chính xác các giá trị
Biết suy luận biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

20 %

1

10 %
3

30 %

Làm tròn số, căn bậc hai
Hiểu được khái niệm về căn bậc hai
Nắm được quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5 %

1
0.5đ 5%

2

10 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%

2

10%
2
1,75đ
17,5%

5
4,25đ
12,5%

1

10%
14
10đ
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,919 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 0,91 ; B. 0,9 ; C. 0, 99 ; D. 0,92
Câu 2: bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3: Kết quả của phép tính bằng :
A. 1 B. -1 C. – 10 D. – 0,1
Câu 4: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D.
Câu 5: Cách viết nào sau đây biểu diễn cho số hữu tỉ?
A. B. C. D.
Câu 6: bằng:
A. 25 ; B. – 25 ; C. 5 và – 5 ; D. 5
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1. (3 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:
1/ 9,48 – 3,42 ; 2/ (-0,25): ; 3/ 4/ 0,(123)
Bài 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.