ĐỀ KT CHƯƠNG I CHUẨN KTKN RẤT HAY(MA TRẬN ĐÁP ÁN ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KT CHƯƠNG I CHUẨN KTKN RẤT HAY(MA TRẬN ĐÁP ÁN ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 7 TIẾT 18. KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. MỤC ĐÍCH
– Kiểm tra kiến thức tiếp thu của học sinh trong chương I
– Đánh giá chính xác năng lực học tập, kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh vào chương – trình học trên lớp.
– Kết quả đạt được là từ 75% học sinh trung bình trở lên
II. MỤC TIÊU.
– Kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức về căn bậc hai, phương chứa căn bậc hai, rút gọn biểu thức…
– Kỹ năng: Tổng hợp các kĩ năng đã có về tính toán, giải phương trình, rút gọn biểu thức…
– Thái độ: Tính cẩn thận trong tính toán, suy luận, thật thà, nghiêm túc trong kiểm tra. .
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TL
TL

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL

Căn bậc hai
-Tìm giá trị của biến đểxác định.
-So sánh căn bậc hai

2

1,5

2 1,5

Rút gọn biểu thức

-Biến đổi các hạng tử thành căn đồng dạng bằng cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn
-Áp dụng hằng đẳng thức .
-Trục căn thức ở mẫu
Vận dụng quy tắc khử mẫu để chứng minh đẳng thức

4

4

1 1
2 2
1 1

Giải phương trình

Giải phương trình dạng và = B

2

2,5

2 2,5

Nội dung bài tổng hợp

-Vận dụng hằng đẳng thức thứ 7để quy đồng mẫu, cộng, trừ, nhân chia phân thức.
Tìm giá trị của biến để phân thức nhận giá trị nguyên
2

2

1 1
1 1

Tổng
3
2,5
4
4,5
2
2
1
1
10
10

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I NH 2012 – 2013
HUYỆN ĐẤT ĐỎ MÔN : ĐẠI SỐ – LỚP 9
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN BIẾC Thời gian làm bài:45 phút

Bài 1: (1,5 điểm)
a) Tìm giá trị của x để căn thức có nghĩa.
b) So sánh hai số sau: 5 và 3

Bài 2: (3,0 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
A =
B =
C =

Bài 3: (3,5 điểm)
1.Tìm x biết:
a)
b)
2.Chứng minh đẳng thức:
Bài 4: (2,0 điểm)
Cho biểu thức: với x 0 và x 1
Rút gọn biểu thức A.
Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A nguyên.

…………………………………..HẾT……………………………………..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I NH 2012 – 2013
HUYỆN ĐẤT ĐỎ MÔN : ĐẠI SỐ – LỚP 9
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN BIẾC Thời gian làm bài:45 phút

Bài
Nội dung
Điểm

1
(1,5đ)
a) có nghĩa khi 4x – 2 0 x
0,5+0,25

b) Ta có 5= và 3=.
Mà > nên 5>3
0,25+0,25
0,25

2
(3đ)
A = =
0,5+0,5

B = =
= (-1) – (+2) = -3
0,5
0,25+0,25

C = =

0,5

0,25+0,25

3
(3,5đ)
a)
Vậy S =
(HS không tìm điều kiện vẫn đạt tròn điểm)

0,5+0,5

b)= 5
= 5
Vậy S =
0,5

0,5+0,25+0,25

c)

Hỏi và đáp