de kt chuong 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kt chuong 4, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs
Lớp:………. Năm học 2011-2012
Họ và tên:…………………………………..
đề I. kiểm tra chương iv
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 65
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I.Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = là :
A. B. C. D.
Câu 2 : Tổng và tích hai nghiệm của phương trình x2 – 5x -7 = 0 là
A. 5 và -7 B. 5 và 7 C. -5 và -7 D. -5 và 7
Câu 3: Giá trị của k để phương trình x2 + kx + k = 0 nghiệm kép là
k= 0 B. k = 4 C.k = 0 hoặc k = 4 D. k0 và k4
Câu 4: Hàm số y = ( 1- m) x2 đồng biến trên x >0 khi m nhận giá trị là :
A. B.m >1 C. D. m< 1
II. Tự luận:( 8 điểm)
Bài 1( 2 điểm) : Giải các phương trình sau.
a, x2 – 4x – 5 = 0 b, x4 + 6×2 -7 = 0
Bài 2 (3 điểm): Cho hàm số y = ax2
Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số đi qua A( – 4; 8)
Với hệ số a tìm được ở câu trên hãy xác định toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số
y= ax2 với đường thẳng y = 2x – 2.
Bài 3 (2 điểm): Cho phương trình:
x2 + 2( m – 2)x + m2 + 5 = 0 (m tham số)
Tìm m để phương trình có nghiệm
Khi phương trình có nghiệm x1; x2 hãy tính x12 + x22 theo m.
Bài 4 ( 1 điểm) : Chứng tỏ rằng phương trình sau:
(x – a)(x – b) + ( x – b) (x – c) + (x – c) (x – a) = 0 luôn có nghiệm
Bài làm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỏi và đáp