de kt chuong 4 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt chuong 4 hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs bạch đằng
Lớp:………. Năm học 2010-2011
Họ và tên:…………………………………..
đề I. kiểm tra chương iv
Môn : Toán 9 ( Đại số ) – Tiết 65
(Thời gian làm bài : 45phút)

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I.Trắc nghiệm: (2 điểm)
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = là :
A. B. C. D.
Câu 2 : Tổng và tích hai nghiệm của phương trình x2 – 5x -7 = 0 là
A. 5 và -7 B. 5 và 7 C. -5 và -7 D. -5 và 7
Câu 3: Giá trị của k để phương trình x2 + kx + k = 0 nghiệm kép là
k= 0 B. k = 4 C.k = 0 hoặc k = 4 D. k0 và k4
Câu 4: Hàm số y = ( 1- m) x2 đồng biến trên x >0 khi m nhận giá trị là :
A. B.m >1 C. D. m< 1
II. Tự luận:( 8 điểm)
Bài 1( 2 điểm) : Giải các phương trình sau.
a, x2 – 4x – 5 = 0 b, x4 + 6×2 -7 = 0
Bài 2 (3 điểm): Cho hàm số y = ax2
Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số đi qua A( – 4; 8)
Với hệ số a tìm được ở câu trên hãy xác định toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số
y= ax2 với đường thẳng y = 2x – 2.
Bài 3 (2 điểm): Cho phương trình:
x2 + 2( m – 2)x + m2 + 5 = 0 (m tham số)
Tìm m để phương trình có nghiệm
Khi phương trình có nghiệm x1; x2 hãy tính x12 + x22 theo m.
Bài 4 ( 1 điểm) : Chứng tỏ rằng phương trình sau:
(x – a)(x – b) + ( x – b) (x – c) + (x – c) (x – a) = 0 luôn có nghiệm
Bài làm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỏi và đáp