De KT chuong 3 -new – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De KT chuong 3 -new, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III
MÔN TOÁN (Ngày 04/04/2013)
THỜI GIAN: 45 Phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (4đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC tại M.
Chứng minh rằng MA2 = MB.MC.

Bài 2 : (6đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia AC lấy M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S, Chứng minh rằng :
ABCD là tứ giác nội tiếp được
Góc ABD = góc ACD
CA là tia phân giác của góc SCB

————————————————————————————————————————–

ĐÁP ÁN

Bài
Nội Dung
Thang điểm

1

Xét hai tam giác vuông MAB và MCA có
Góc CAM = góc ABM ( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tt –dây cùng chắn một cung)
Vậytam giác MAB và ACB đồng dạng

Suy ra ( MA2=MB.MC (đpcm)

1

1

2

2

a)MC tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp được
Ta có góc BAC = 900 (gt)
Và góc BDC= 900 ( nội tiếp chắn nửa đt đkính MC)
Vậy tứ giác ABCD có hai góc BAC và BDC cùng nhìn cạnh BC dưới một góc vuông nên nội tiếp được )

b)Góc ABD = góc ACD
Trong đt ngọai tiếp tứ giác ABCD ta có
Góc ABD = góc ACD ( nội tiếp cùng chắnmột cung AD )

c)CA là tia phân giác của góc SCB

Trong đt ngọai tiếp tứ giác ABCD ta có
Góc ACB = góc ADB ( nt cùng chắn cung AB) (1)
Trong đt đkính MC ta có
Góc MDS + ACS = 1800 (tứ giác MDSC nt)
Mà góc ADB + Góc MDS =1800 ( kế bù )
Vậy góc ADB = góc ACS (2)
Từ (1) và (2) suy ra
Góc ACB = góc ACS
Hay AC là pg của góc SCB (đpcm)

* Lưu ý nếu HS vẽ hình như sau thì câu a,b chứng minh không thay đổi riêng câu c có sự thay đổi

1

2

1

2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.