De KT chuong 3 hinh 9 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KT chuong 3 hinh 9 co ma tran, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lập Lễ
Họ và tên:…………………………………
Lớp:……..
Kiểm tra Hình học(45 phút)
Thứ , ngày tháng 03 năm 2010

Điểm
Nhận xét

I. Trắc nghiệm: ( 2điểm) Hãy chọn đáp án đúng
Câu 1: Hai bán kính OA, OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800.
Số đo cung lớn AB là:
A. 800 B. 1600 C. 2800. D. 1000

Câu 2. Cho hình vẽ: biết sđ cung AmD bằng 1000,
số sđ BnC bằng 300. Số đo góc AMD là
A. 250.
B. 350.
C. 700.
D. 1300.

Câu 3. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết góc B = 400, số đo góc D là
A. 400 B. 500 C. 1400 D. 1500
Câu 4. .Diện tích hình tròn có đường kính 10cm bằng:
.
II. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm): Cho hình vẽ: Biết đường kính AB = 6cm
và góc BCD = 300
Tính số đo cung BnD
Tính độ dài cung AmD
Tính diện tích hình quạt OAmD
Câu 2 : (5điểm ) : Cho đường tròn tâm O, đường kính BC, Lấy điểm A trên cung BC sao cho AB < AC . Trên OC lấy điểm D, từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E .
a) Chứng minh : g óc BAC = 900 và tứ giác ABDE nội tiếp
b) Chứng minh : góc DAE bằng góc DBE
c) Đường cao AH của tam giác ABC cắt đường tròn tại F. Chứng minh :
HF . DC = HC . ED
d) Chứng minh BC là tia phân giác của góc ABF

Bài làm
………
Ngày 19 tháng 03 năm 2010
Tiết 46. Kiểm tra chương III
Thời gian 45 phút

I. MỤC TIÊU.
– Kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức về cung và dây cung, góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, độ dài đường tròn, diện tích hình tròn
– Kỹ năng: Tổng hợp các kĩ năng đã có về tính toán, vẽ hình, suy luận và chứng minh
– Thái độ: Tính cẩn thận trong tính toán, suy luận, thật thà, nghiêm túc trong kiểm tra .
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
Ma trận đề kiểm tra
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Cung và dây cung
1
0.5

2
2

3
2.5

Góc với đường trong
1
0.5

3
3
4
3.5

Tứ giác nội tiếp

1
0.5

1
2.0

2
2.5

Dộ dài đường tròn, diện tích hình tròn

1

05

1

1

1
1.5

Tổng
3
1.5

1
0.5
3
4
1
1
3
3
11 10

I. Trắc nghiệm: ( 2điểm) Hãy chọn đáp án đúng
Câu 1: Hai bán kính OA, OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800.
Số đo cung lớn AB là:
A. 800 B. 1600 C. 2800. D. 1000
Câu 2. Cho hình vẽ: biết sđ cung AmD bằng 1000,
số sđ BnC bằng 300. Số đo góc AMD là
A. 250.
B. 350.
C. 700.
D. 1300.

Câu 3. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết góc B = 400, số đo góc D là
A. 400 B. 500 C. 1400 D. 1500
Câu 4. .Diện tích hình tròn có đường kính 10cm bằng:
.
II. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.