Đề KT chương 3 Đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT chương 3 Đại số, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9

Họ và tên: ………………………………. 9D

I I. Trắc nghiệm: 3đ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. xy + x = 3 B. 2x – y = 3 C. x2 + 2y = 1 D. x + 3 = 0
Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình – x + y = 5 là
A. y = x – 5 B. x = y + 5 C. y = x + 5 D. x = y + 5
Câu 3: Cặp số ( 1; – 2 ) là nghiệm của phương trình nào?
A. 3x + 0y = 3 B. x – 2y = 7 C. 0x + 2y = 4 D. x – y = 0
Câu 4: Nghiệm của hệ : A. (1 ; -1) B : (1 ; 1) C : (1 ; 2 ) D : (2 ; 1)
Câu 5 : Hệ phương trình : có nghiệm khi:
A. m = 2 B: m = – 2 C. m = 4 D. m = 2 hoặc m = -2
Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có vô số nghiệm ?
A. a = 2 B. a = -1 C. a = -2 D. a = 1
II. Tự luận:
Bài 1: Giải hệ phương trình ( 4,5 điểm )
a) b) c)
Bài 2 : (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Hai địa điểm A và B cách nhau 200 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, một xe đạp khởi hành từ B về A sau 4 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy nhanh hơn vận tốc của xe đạp 30 km/h.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9

Họ và tên: ………………………………. 9D

I I. Trắc nghiệm: 3đ
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. x2 + 2y = 2 B. – x + 4 = 0 C. xy + x = 3 D. 2x – y = 5
Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình 3x + y = 2 là
A. y = 2x + 3 B. x = 3y – 2 C. y = -3x + 2 D. x = -3y + 2
Câu 3: Cặp số ( 1; – 1 ) là nghiệm của phương trình nào?
A. 3x + 0y = 4 B. x – 2y = 3 C. 0x + 2y = 4 D. x – y = 0
Câu 4: Nghiệm của hệ phương trình :
A. (1 ; -1) B : (1 ; 1) C : (1 ; 2 ) D : (2 ; 1)
Câu 5 : Hệ phương trình : có nghiệm khi:
A. m = -3 B: m = 3 C. m = 3 hoặc m = -3 D. m = 9
Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có vô số nghiệm ?
A. a = 1 B. a = -1 C. a = -3 D. a = 3
II. Tự luận:
Bài 1: Giải hệ phương trình ( 4.5 điểm )
a) b) c)
Bài 2 : ( 2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Hai địa điểm A và B cách nhau 150 km. Cùng một lúc xe máy khởi hành từ A đến B, một xe đạp khởi hành từ B về A sau 3 giờ thì gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy nhanh hơn vận tốc của xe đạp 30 km/h.
BàI LàM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp