De KT chuong 3 Dai 9. Sanh 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KT chuong 3 Dai 9. Sanh 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: 08/ 02/ 2012 Tiết : 46 Kiểm tra chương III
A. Mục tiêu :
+ Đánh giá kiến thức của học sinh sau khi học xong chương III. Sự nhận thức của học sinh về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn .
+ Rèn kỹ năng giải hệ phương trình, phân tích và lập được hệ phương trình của bài toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình .
+ Rèn tư duy, tính độc lập, tự chủ trong kiểm tra, ý thức của học sinh .
+ Rèn tính cẩn thận, tinh thần tự giác.
B. Chuẩn bị của thày và trò :
I. ma trận đề :
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn ,số nghiệm của nó

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn .Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế
Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của hệ pt bậc nhất 2 ẩn
đoán nhận số nghiệm của hệ pt
Hiểu được hệ phương trình vô nghiệm khi nào từ đó tìm được điều kiện của hệ số m.
Giải hệ phương trình

Tìm được tham số m để hệ pt bậc nhất 2 ẩn có nghiệm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,25
2,5%
1
3
30%

1
1.0
10%
5
5.25
52,5%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Nắm được các bước

Giải được b. toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

1
3.0
30%

2
3.25
32,5%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
1,75
17,5%

1
0,25
2,5%
1
3
30%

1
3
30%

1
1.0
10%

10
100%

II. Đề kiểm tra :
I- TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng.
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A. 3×2 + 2y = -1 B. 3x + y = -1 C. 3x – 2y – z = 0 D. + y = 3
Câu 2 : Phương trình bậc nhất hai ẩn ax +by = c có bao nhiêu nghiệm ?
A.. Hai nghiệm B.Một nghiệm duy nhất C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm
Câu 3: Hệ phương trình : x +2y = 1
2x +4y = 5 có bao nhiêu nghiệm ?
A. Vô nghiệm B. Một nghiệm duy nhất C. Hai nghiệm D.Vô số nghiệm
Câu 4: Hệ phương trình vô nghiệm khi :
A. m = – 6 B. m = 1 C. m = -1 D. m = 6
Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình gồm :
A. 1 bước B. 2 bước C. 3 bước D.4 bước
Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm : Hệ phương trình
A. => Hệ phương trình có ……..nghiệm.
B. => Hệ phương trình có ……..nghiệm.
C. =>Hệ phương trình có ……..nghiệm.
II. TỰ LUẬN:(8 điểm)
Câu 7: ( 1 điểm ) Chỉ ra hai cặp số là nghiệm của phương trình : 2x -3y = 1
Câu 8: ( 3 điểm ) Giải các hệ phương trình sau: 1/ 2/
Câu 9 : (3 điểm) Mai và lan cùng đi chợ mua cam và táo

Hỏi và đáp