De KT chuong 2 Dai 7 PH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về De KT chuong 2 Dai 7 PH, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………….. kiểm tra chương II
Lớp: ……………… môn: Đại số 7
Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề bài
I) Trắc nghiệm (3 đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ bao nhiêu?
A. B. C. D.
b) Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a = thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ bao nhiêu?
A. B. C. D.
c) y tỉ lệ thuận với x theo công thức y = k.x, ta có tính chất:
A.x.y = x.y B. C. D.
d) y tỉ lệ thuận với x theo công thức y = k.x, ta có tính chất:
A. B. x. x = y.y C. D.
Câu 2: Cho y = x. Hãy điền số thích hợp vào ô trống.
x
– 4

– 1

y

0

1

II. Tự luận: (7 đ)
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = 2×3 . Hãy tính f(1); f(); f(0); f(-3)

Câu 4: Vẽ đồ thị hàm số y = 2.x

Câu 5: Bạn Nga đi từ nhà đến trường hết 12 phút, đi từ trường về nhà hết 17 phút.Biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 20 m/ph. Tính vận tốc lúc đi, vận tốc lúc về và quãng đường từ nhà bạn đọc Nga đến trường.

Hỏi và đáp