DE KT CHUONG 1 SO HÔC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG 1 SO HÔC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
MÔN : SỐ HỌC 6 . NĂM HỌC : 2012 – 2013

Điểm
Nhận xét của GV

Họ và tên :……………………..
…………………………………
Lớp : ………………

TRẮC NGHIỆM 🙁 2điểm ) .
CÂU 1 : Số chia hết cho cả 2, 3 , 5, 9 là :
A. 1890. B. 2890. C. 4890. D. 5890.
CÂU 2 : Nếu thì x là :
A. BC(12,21,30). B. BCNN(12,21,30). C. ƯC(12,21,30). D. ƯCLN(12,21,30).
CÂU 3 : Nếu thì x là :
A. BC(12,21,30). B. BCNN(12,21,30). C. ƯC(12,21,30). D. ƯCLN(12,21,30).
CÂU 4 : ƯCLN( 3, 20) bằng :
A. 4. B. 3. C. 2. D.1.
II. TỰ LUẬN : (8 điểm )
CÂU 5 : (2 điểm ) Tìm x, biết :
( 27 – 4x ):3 = 5.
(x – 2012).2012 = 2012 .
CÂU 6 : ( 4 điểm )Cho ba số : 48, 84, 120.
Tìm ƯCLN(48, 84, 120).
b) Tìm ƯC(48, 84, 120 ).
CÂU 7 : ( 2 điểm ) Học sinh của lớp khối 6 khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa 1 em..Tìm số học sinh của khối 6 , biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 150 bạn đọc.

— HẾT—

Hỏi và đáp