DE KT CHUONG 1 HINH HOC 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG 1 HINH HOC 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 9
Ngày soạn: 14/10/2012
Tiết 17: KIỂM TRA CHƯƠNG I (45phút)

I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Kiểm tra học học sinh các kiến thức cơ vản của của chương theo 3 chủ đề chính: “Quan hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông”; “TSLG của góc nhọn”; Các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông”.
* Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học trên để giải các bài toán áp dụng đơn giản và suy luận. Rèn luyện kỹ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Kỹ năng trình bày bài giải.
* Thái độ: Tự giác, cẩn thận, trong quá trình làm bài.
II. Chuẩn bị:
* GV: Ma trận và đề ra phù hợp với các đối tượng HS, đảm bảo tính hệ thống.
*HS: Ôn tập tốt các kiến thức cơ bản của chương; Nghiên cứu kỹ các dạng bài
III. Ma trận đề kiểm tra: Tỉ lệ 3:7
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

1
0,5đ
1 3 đ

1

4
5,5đ
55%

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác.

– Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

– Hiểu các định nghĩa: sin(, cos(, tan(, cot(.

-Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.
-Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

2

4
2
20%

3.Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác).

Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế..

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,5đ

2
2,5đ
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
4
2 đ 20%

6
8 đ
80 %
10
10 điểm

IV. Đề kiểm tra:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3đ)
Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng
Câu 1: (ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây đúng:
A. AB2 = BC.HC; B. AC2 = BC.BH;
C. AH2 = HB.HC; D. AB.AC = HB.HC
Câu 2: (ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; BC = 25cm, khi đó AB bằng:
A. 20cm; B. 15cm; C. 34cm; D. cm
Câu 3: (ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 9cm, BC = 25cm, khi đó AH bằng:
A. 12cm; B. 15cm; C. 20cm; D. 144cm
Câu 4: Cho hình vẽ . SinB bằng:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 5: Giá trị biểu thức: bằng:
A. 40; B. -1; C. 0; D. -40
Câu 6: Cho hình vẽ. Hệ thức nào sau đây sai:
A. MN = NP.sinP; B. MN = MP.tanP;
C. ; D. MP = MN.cotN
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Tìm x, y, z trên hình vẽ bên:
Bài 2: Cho DEF vuông tại D.
Biết EF = 10cm, .
a) Giải tam giác vuông DEF.
b) Phân giác trong của góc D cắt EF tại M (M EF)
Tính EM, FM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.