DE KT CHUONG 1 HH 8 TIET 25 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG 1 HH 8 TIET 25, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra hết chương i- hình học 8
thời gian 45 phút
ma trận
dung chính

Thông

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Các góc.
1
1

1
1

, trung tam giác vuông .

1
1

1
1

Các giác .
4
1

1
1
1
3

2
3
8
8

5
2

3
5
2
3
10
10

Trường THCS Nga thanh
Lớp: 8 …
Họ và tên:…………….………..
Kiểm tra hết chương i
môn: hình học 8
Thời gian làm bài 45’
Ngày kiểm tra: 15/11/2010

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài:
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất .
Câu1. Các góc của của một tứ giác có thể là:
A. Bốn góc nhọn. C. Bốn góc vuông.
B. Bốn góc tù. D. Một góc vuông, ba góc nhọn.
Câu 2 . Tứ giác nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng là hai đường chéo
Hình thang cân C. Hình bình hành.
Hình chữ nhật. D. Hình thoi
Câu 3: Điền Đ (đúng) , S ( sai) vào ô trống cho các câu sau:
1. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
S

2. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
D

3. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
S

4. Trung điểm các cạnh của hình chữ nhật là đỉnh của hình thoi
D

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 4: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: BE=DF.
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông A. M là trung BC, AB = 9 cm, AC = 12cm
a) Tính BC, AM
b) D M qua AB . giác ADBM là hình gì ? Vì sao?
c) giác ADMC là hình gì? Vì sao?

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn chấm

Câu
Lời giải vắn tắt
Điểm

1
C
1

2
D
1

3
S
Đ
S
Đ

0.25
0.25
0.25
0.25

4
Xét (ABE và (CDF ta có :
AB =CD (gt)
AE= CF (gt)

Vậy(ABE = (CDF (c.g.c)
Suy ra :BE= DF
1

1

1

5

– Vẽ hình + ghi Giả thiết , kết luận
a) Lập luận + Tính đúng BC = 15 cm ; AM = 7,5 cm : 1,5 điểm
b) Chứng minh tứ giác ADBM là hình thoi
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.