DE KT CHUONG 1 DAI SO 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE KT CHUONG 1 DAI SO 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 11
Tiết : 22
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nắm được khái niệm số hữu tỉ, số thực, khái niệm căn bậc hai.
2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các phép toán trong Q. Giải được các bài tập vận dụng các quy tắc các phép tính trong Q. Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập. Tính được căn bậc hai của một số đơn giản
3. Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Phô tô bài kiểm tra.
– Học sinh: Bút, nháp, máy tính bỏ túi.
III. Các hoạt động dạy và học:
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
So sánh được các số hữu tỉ đơn giản, cộng được hai số hữu tỉ đơn giản
Nhân hai số hữu tỉ
Vận dụng được các tính chất để tính nhanh được kết quả, tìm được số chưa biết

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5

1
0,25

2(B1;c)
1,
1 %

5
1,75đ
17,5 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Áp dụng được quy tắc nhân hai số thập phân.

– Áp dụng được quy tắc nhân hai số thập phân,
Vận dụng được qui tắc GTTĐ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,25

1(B1a)
1

1(B2a)
1

3
2,25đ
22,5%

Lũy thừa của một số hữu tỉ
Nắm được quy tắc của lũy thừa
Hiểu quy tắc của lũy thừa
Áp dụng được quy tắc của lũy thừa để tính được kết quả chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ

1
0,25

1(B1b)
1
5%

4
1,75đ
17,5 %

Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau

Lập được các tỉ lệ thức
Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau để giải toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,25

2(B2a;3)
3

3
3,25đ
32,5 %

Làm tròn số, căn bậc hai
– Nhận ra số hữu tỉ, số vô tỉ
– Nhận ra căn bậc hai
– Hiểu được khái niệm về căn bậc hai
– Nắm được quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5đ

2
0,5đ

4

10 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5đ
15%

6
1,5đ
15%

6
6,0đ
60%

1
1,0đ
10%
19
10đ
100%

ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các số hữu tỉ: số hữu tỉ lớn nhất là:
A. B. 0 C. D.
Câu 2: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. C. 0 D. –
Câu 3: Kết quả của phép tính là :

Câu 4: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. -0,1 C. 0,01 D. 0,1

Câu 5: Kết quả của phép tính 36 : 33 là:
A. 33 B. 13 C. 32 D. 12
Câu 6: Kết quả của phép tính 43 . 42 là:
A. 46 B. 41 C. 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.