đề kt chương 1 cho hs làm thử – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kt chương 1 cho hs làm thử, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề I :
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: . . . . . . Môn : Đại số 8 Tiết : 21
Điểm
Lời phê

Bài 1 (3đ) : Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống :
a) x3 + = ( . . . . . + . . . . . ) ( . . . . . – x + . . . . . )
b) . . . . . + 12x2y + . . . . . + y3 = ( 2x + . . . . . )3
c) ( x – ( x + ) = . . . . . – . . . . .
d) x2 + . . . . . + 9 = ( . . . . . + . . . . . . )2
Bài 2 (1đ) : Điền chữ thích hợp ( Đ) hoặc (S) vào ô vuông .
a) (x – 2 = x2 – 2x + 7
b) (x – y )3 ( x – y )2 = ( x – y )6
Bài 3(1đ) : Rút gọn biểu thức
( x2 + 1 )(x – 3 ) – ( x – 3 )(x2 + 3x + 9)
Bài 4(2đ) : Phân tích đa thức thành nhân tử .
a) 3×2 – 6xy + 3y2 – 12z2
b) 3×2 – x3 + 3xy – x2y
Bài 5(2đ) : Tìm x biết :
2x( x – 1 ) – x + 1 = 0
Bài 6 ( 1đ) :
Tìm n để x2 – 3x + n chia hết cho x + 2
Chứng minh rằng x2 – 6x + 10 >0 với mọi x.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.