De KT chat luong dau nam t6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De KT chat luong dau nam t6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

và tên: ………………………
Lớp : ………………………
Kiểm tra chất lượng đầu năm toán 6
Bài làm.
Đổi đơn vị đo:
78m 5dm = …………….. m c, 15 tấn 56 kg = …………… tấn
56,89m3 = …………… dm3 d, 3 giờ 15 phút = …………….. giờ
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,32
……………………………. …………………………………………….
Thực hiện phép tính:
63 + 124 + 37 – 24 b,
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….

c, (131,4 – 80,8) : 2,3 – 21,84 d, 46574 – 35248 + 2009
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….

Tìm x:
3,5 – x = 3,465 b, 0,16 : x = 2 – 0,4
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….
……………………………………………. …………………………………………….

Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 20dm, rộng 10dm, cao 8dm chứa đầy các hộp hình lập phương cạnh 4cm. Tìm số hộp chứa trong thùng.
Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh A cách tỉnh B 180 km. Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A về B với vận tốc 54 km/giờ và một xe máy đi từ B về A với vận tốc bằng vận tốc ô tô. Hỏi :
Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? (1 đ)
Chỗ gặp cách A bao nhiêu km? (1 đ)
Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp