de KT ch 1-hh9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de KT ch 1-hh9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 19: KIỂM TRA CHƯƠNG I
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Kiểm tra lại việc nắm vững và vận dụng kiến thức của học sinh ở chương
:
Rèn tốn.
Thái độ:
giá độ sinh,rèn tính , nghiêm túc trong tra.
B. MA TRẬN:

Các độ duy
dung

Thơng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

và cao trong tam giác vuơng
1c

0,

1c

0,
1c

2,

1c

1,
4c

giác gĩc
6c

1.

1c

0,

1c

1.0ð
8c

2,

và gĩc trong tam giác vuơng
1c

0,

2c

0,
1c

1,

1c

1,
5c

3,

8c
2 đ
6c
5 đ
3c
3.
12c

C. N ội dung đ ề

Trường THCS Quang Phục
Họ và tên: ……………………………………. …….. Thứ ….ngày …. tháng 10 năm 2010
Lớp: 9D3
BÀI KIỂM TRA
Môn : HÌNH HỌC 9
(Thời gian 45 phút)
Điểm

Lời phê của giáo viên
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Chữ kí phụ huynh

Phần I: Trắc nghiệm khách quan
(Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất)
1/ Trong hình 1 thì sin( bằng
A. ; B. C. ; D.

2/ Trong hình 2 thì cosA bằng :
A. ; B.
C. D. A và C đúng

3/ Trong hình 3 thì tg300 bằng
A. ; B. C. ; D. a2
4/ Trong hình 4, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng ?
A. sin( = B. cotg( =
C. tg( = D. cos ( =
Phần II : Tự luận

Câu1 : Tìm x, y, z trong hình 5 sau đây :

Câu 2 : Không dùng bảng và máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : Sin240 , cos350 , sin 540 , cos 700 , sin 780.

Câu 3 : Giải tam giác vuông ABC, biết rằng góc A= 900, AB = 5, BC = 7 ( Kết quả về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

Trường THCS Quang Phục
Họ và tên: ……………………………………. …….. Thứ ….ngày …. tháng 10 năm 2010
Lớp: 9D3
BÀI KIỂM TRA
Môn : HÌNH HỌC 9
(Thời gian 45 phút)
Điểm

Lời phê của giáo viên
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Chữ kí phụ huynh

Phần I: Trắc nghiệm khách quan
(Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất)
1/ Trong hình 1 thì sin( bằng
A. ; B. C. ; D.

2/ Trong hình 2 thì cosA bằng :
A. ; B.
C. D. A và C đúng

3/ Trong hình 3 thì tg300 bằng
A. ; B. C. ; D. a2
4/ Trong hình 4, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng ?
A. sin( = B. cotg( =
C. tg( = D. cos ( =
Phần II : Tự luận

Câu1 : Tìm x, y, z trong hình 5 sau đây :

Câu 2 : Không dùng bảng và máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : sin260 , cos560 , sin 540 , cos 750 , sin 450.

Câu 3 : Giải tam giác vuông ABC, biết rằng góc A= 900, AB

Hỏi và đáp