DE KT C4 CO MT+DA DAI 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE KT C4 CO MT+DA DAI 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 66 :
Kiểm tra chương IV

I. Mục tiêu:
1- Kiến thức: Biết các khái niệm : đơn thức, bậc của đơn thức ,đơn thức đồng dạng, đa thức nhiều biến, đa thức một biến , bậc của đa thức một biến, nghiệm của đa thức một biến.
2-Kĩ năng:
– Tính được giá trị của một biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ) hai đa thức.
– Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa tăng hoặc giảm và đặt phép tính,thực hiện cộng (trừ) hai đa thức một biến.
– Biết cách kiểm tra một số có là nghiệm hoặc không là nghiệm của một đa thức một biến.
– Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.
3- Thái độ : Học sinh làm bài nghiêm túc, trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng
II.Chuẩn bị:
– Hình thức kiểm tra:
. HS: Đồ dùng học tập
III.Các hoạt động dạy và học:
* Ma trận đề:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số

Số câu

2

2

Số điểm
tỉ lệ%

2. Đơn thức

Số câu
0,5đ
05 đ

1

Số điểm
tỉ lệ%

3. Đa thức, đa thức một biến

Số câu
0,5 đ
05 đ
1,5
2
4,5

Số điểm
tỉ lệ%

4. Nghiệm của đa thức biến

Số câu

1

1,5

2,5

Số điểm
tỉ lệ%

Tổng số câu
1
1
4,5
3,5
10

Tổng số điểm
tỉ lệ%

Đề bài

Câu 1: Nêu định nghĩa và cho ví dụ: Đơn thức? Đa thức?
Câu 2: Tính giá tri của biểu thức .
M x2 + xy – y2) – x2 – 4xy – 3y2 Tại x = 0,5 ; y = – 4
Câu 3:
Cho hai đa thức: P(x) = x5 – 3×2 +7×4-9×3+x2 x và Q(x) = 5×4 – x5 + x2 – 2×3 + 3×2
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b)Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).
c) Gọi H(x) là P(x) – Q(x). Tìm bậc của H(x).
Câu 4: Tìm nghiệm của đa thức. f(x) = x +
Câu 5: Cho đa thức Q(x) = x2 + x +1
Chứng minh rằng đa thức đã cho không có nghiệm.

Đáp án biểu điểm
Câu
Đáp án
Thang điểm

1
Nêu đúng sgk
2

2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.