Đề KT C1 có MT Hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT C1 có MT Hình 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng: Tiết 17
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I . MỤC TIÊU:
– HS nắm chắc các kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn, quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau, các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, các tính chất được suy ra qua các bài tập, giải tam giác vuông.
– Vận dụng thành thạo các hệ thức đã học vào giải bài tập.
– Trung tực, tự giác trong giờ kiểm tra.
II. MA TRẬN KIỂM TRA:
Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. 1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Biết được mối quan hệ giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông
Tính toán các yếu tố còn thiếu trong tam giác vuông

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

2
1

1
0,5
1
1

5
3

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn
Biết 4 tỉ số lượng giác, so sánh được hai TSLG đơn giản
Hiểu mối liên hệ giữa các TSLG , so sánh các tỉ số LG phức tạp hơn
Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

1
1

5
3

3.Những hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông.
Nhận biết mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử dụng các kiến thức trước đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
1
1
0,5
1
1

1
1
5
4

Tổng số câu
Tổng số điểm
3
1,5
4
2,5

5
4

1
1

13
10điểm

II. ĐỀ
A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính: tan 27035’ ( làm tròn đến ba chữ số thập phân) là:
A. 0,631
B. 0,723
C.0,522
D. 0,427

Câu 2: Kết quả của phép tính sin2600 + cos2600 là:
A. 0
B. 1
C. 2
D. Một đáp số khác

Câu 3: Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 6 cm; BC = 12 cm. Số đo góc = ?
A. 300
B. 450
C. 600
D. Một đáp số khác

Câu 4: Tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 30 cm, = 500 . Độ dài cạnh AC là bao nhiêu(làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
A. 18,92
B. 18,29
C. 19,28
D. 25,98

Câu 5: Cho tam giác DEF có = 900 ; đường cao DI ,và EI= 4cm ;IF=5cm. Khi đó đoạn thẳng DE có độ dài bằng:
A. 9cm
B. 8cm
C. 7cm
D. 6cm

Câu 6: Cho tam giác MNP vuông tại M, MH là đường cao thuộc cạnh huyền của tam giác . Biết NH = 5 cm , HP = 9 cm. Độ dài MH bằng :
A.
B. 7
C. 4,572
D. 6,853

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 8 cm ; = 400, = 300. Kẻ đường cao AH, kẻ BK AC
a/ Tính BK, AH.
b/ Tính AC.
Bài 2 (4 điểm) Cho tam giác DEF vuông tại D , đường cao DH Cho biét DE = 7 cm ; EF = 25cm.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng DF , DH , EH , HF.
b/ Kẻ HM DE và HN DF . Tính DM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.