de kt 9 chuong IV hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kt 9 chuong IV hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 – ĐẠI SỐ 9
TPPCT 66
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số
y = ax2.

Biết các t/c của hàm số
y = ax2.
Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(1 a)
1,0
10%
1(1b)
1,0
10%

2
2 điểm
20%

2. Phương trình bậc hai một ẩn

Vận dụng công thức nghiệm vào việc giải pt

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1 (câu 3)
2
20%

1
2,0 điểm
20%

3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Biết tính nhẩm nghiệm của pt bậc hai theo Áp dụng của định lý Vi-et

Áp dụng hệ thức Vi-et trong việc tính giá trị biểu thức đối xứng của hai nghiệm của pt chứa tham số

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1(2a)
1,0
10%

2
2,0
1(2-2c)
3
30%
4
4 điểm
40%

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn.

Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0
20%
1
2,0 điểm
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
2,0
20%
1
1,0
10 %
5
7
70 %
8
10 điểm

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4, ĐẠI SỐ LỚP 9. TPPCT 66
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Lời phê của Thầy giáo

ĐỀ RA
Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số
1) Với gía trị nào của x thì hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến.
2) Vẽ đồ thị của hàm số.
Câu 2. (4 điểm)
1) Tính nhẩm nghiệm của phương trình x2 – 4x +3 =0.
2) Cho phương trình (1), trong đó m là tham số.
a. Giải phương trình khi m = -3.
b. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
c. Trong trường hợp pt có nghiệm, hãy tính x12 + x22 theo m .
Câu 3. (2 điểm) Giải phương trình trùng phương sau: .
Câu 4. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 300 m2. Nếu tăng chiều dài thêm 4 m và giảm chiều rộng đi 1 m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 36 m2. Tính kích thước của mảnh đất.
Bài làm

đáp án và hướng dẫn chấm
Câu
Nội dung
Điểm

1
1. đồng biến khi x >0. Nghịch biến khi x < 0
1

2. HS vẽ đúng đồ thị
1

2
1. Nhẩm được x1 = 1, x2 =3
1

2. a,
1 – 1.3 pt vô nghiệm
0.5
0.5

2. b, 1 – m >0 => m < 1 thì pt có hai nghiệm pb
1

2. c, x12 + x22 = (x1 + x2)2 – x1x2 =
22 – m = 4 – m
0.5
0.5

3

Đặt t = x2 >0, ta có: 3t2 + 2t – 5 = 0
t1 = 1 =>x1 = 1, x2 = -1
t2 = Loại vì t = x2 >0

1
0.5
0.5

4
Gọi x là chiều rộng, x >0
Chiều dài là
+ 4)(x – 1) = 336
=>x2 – 10x – 75 = 0
x1 = 15
x2 = -5 loại
Vậy vườn rộng 15m, dài 20m.

0.5

0.5

0.5

Hỏi và đáp