de kt 45 tuân 6 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kt 45 tuân 6 hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Yên Dũng
Trường THCS…………..
Họ và tên:……………………. Bài kiểm tra chương 1
Lớp:6… (Năm học 2009-2010) Môn số học 6
Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

I. Trắc nghiệm:
Bài 1: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
1. Cho tập hợp: B = Cách viết nào sau đây sai:
A. 4B. C. 6D.
2. Tổng 21+ 45 chia hết cho số nào sau đây:
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3
3. Kết quả của phép chia x7:x (xlà:
A. x6 B. x2 C. x5 D. x7
4. BCNN(6,8) là:
A. 48 B. 36 C. 24 D. 6
Bài 2: (2 điểm) Hãy nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết quả đúng
A
B
Nối

1) 104 . 10
a) 32

2) 32008 : 32006
b) 103

3) 2. 2. 2. 5. 5. 5
c) 105

4) 27: 32- 20080
d) 3

e) 2

II. Tự luận:
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a) 50 – 3. 23+ 48: 23 b) 150 – [120 + (3. 10 – 4 . 5)]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2: (1,5 điểm)Tìm x biết
a) 114 – (x-1) = 0 b) 13 + 3x = 53: 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 3: (2 điểm) Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 52 m, chiều rộng 36m. Người ta chia đám đất thành Các khoảng hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. hỏi với cách chia nào thì cạnh hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu?
Bài giải
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỏi và đáp