Đề KT 45′ HK II Toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT 45′ HK II Toán, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III SỐ HỌC 6
Lớp: THỜI GIAN: 45 PH
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Chữ kí PH

ĐỀ II
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ):
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Phân số nào sau đây bằng phân số
A. B. C. D.
2. Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D. 9
3. Hỗn số được viết dưới dạng phân số:
A. B. C. D.
4. Phân số tối giản của là:
A. B. C. D.
5. Số thập phân 0,7 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. B. C. D.
6. Nếu thì x bằng:
A. 3 B. 2 C. 42 D. 21
II. TỰ LUẬN (7 đ):
Câu 1. (4 đ). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
a) b)
b) c)
Câu 2. (3 đ). Tìm x biết:
a) b)
c)
TRẢ LỜI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ):
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Phân số nào sau đây bằng phân số
A. B. C. D.
2. Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D. 9
3. Hỗn số được viết dưới dạng phân số:
A. B. C. D.
4. Phân số tối giản của là:
A. B. C. D.
5. Số thập phân 0,7 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. B. C. D.
6. Nếu thì x bằng:
A. 3 B. 2 C. 42 D. 21

II. TỰ LUẬN (7 đ):
Câu 1.
a) b) c) d)
Câu 2.
a) b) c)

Hỏi và đáp