Đề KT 45′ chương I ĐS 9 (chẵn, lẻ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề KT 45′ chương I ĐS 9 (chẵn, lẻ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp thấp Cấp cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Căn thức bậc hai – Hằng đẳng thức
Hiểu và tính được căn bậc hai. Biết tìm ĐKXĐ của căn thức bậc hai.
Vận dụng hằng đẳng thức để
giải pt.

Số câu
4
1

1

6

Số điểm
1
1

1,0

3,0

Tỉ lệ
10%
10%

10%

20%

2. Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương.
Khai phương được một tích, một thương.
Liên hệ phép nhân, chia với khai phương để tính giá trị của biểu thức.

Số câu
2

2

4

Số điểm
0,5

2

2,5

Tỉ lệ
5%

20%

25%

3. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai-Rút gọn biểu thức.
Đưa thừa số vào trong dấu căn để so sánh.
Giải phương trình.
Biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai.
Nhân biểu thức liên hợp để khử mẫu và rút gọn. Vận dụng BĐT Cô-si.

Số câu
1

1

1

2
5

Số điểm
0,25

1,0

1,5

1,5
4,25

Tỉ lệ
2,5%

10%

15%

15%
65%

4. Căn bậc ba
Hiểu và tính được căn bậc ba

Số câu
1

1

Số điểm
0,25

0.25

Tỉ lệ
2,5%

2,5%

Tổng

Số câu
8
1

4

1

2
16

Số điểm
2,0
1,0

4,0

1,5

1,5
10

Tỉ lệ
20%
10%

40%

15%

15%
100%

Họ tên : ……………………………………….. Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2015
Lớp :9A…_Trường THCS Ngô Gia Tự ĐỀ KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

ĐỀ CHẴN:
I. Trắc nghiệm(2 Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
Câu 1: Căn bậc hai của 4 là:
A. -2 B.16 C.2 D. ±2
Câu 2: Biểu thức xác định với giá trị:
A. x B. x- C. x D. x –
Câu 3: So sánh 7 với là có kết quả sau:
A. 7 C. 7= D. Không so sánh được
Câu 4: Kết quả khai phương của biểu thức là:
A.40 B.5 C.8 D.10
Câu 5: Kết quả rút gọn củ biểu thức (với x < 0 ; y ) là
A. B. – C. D. –
Câu 6: Biểu thức có giá trị là:
A. B. với x + với a, b 0 D. < + với a, b 0
II.Tự luận: (8
Câu 9: (3 ). Thực hiện phép tính:
a) b) – +
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c

Hỏi và đáp