DE KT 1T(MT+DE+DAP AN) GIUA CHUONG IV BAT PGUONG TRINH – TOAN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KT 1T(MT+DE+DAP AN) GIUA CHUONG IV BAT PGUONG TRINH – TOAN 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
Tiết 54: KIỂM TRA GIỮACHƯƠNG IV
Môn: Đại số
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Kiến thức:
– Hiểu được mối liện hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
– Hiểu được bất phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
2. Kĩ năng:
– Biết vận dụng liện hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân vào bài tập
– Biết giải bất phương trình bậc nhât một ẩn và PT đưa về dạng ax + b = 0
3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
Gv: Đề KT; Hs: Ôn tập kiến thức
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
– Hình thức: TNKQ kết hợp tự luận – HS làm bài tại lớp.
IV. MA TRẬN

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông Hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Nhận biết mối liện hệ giữa thứ tự và phép cộng
Hiểu được tính chất liện hệ giữa thứ tự và phép cộng

Số câu :2
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
1 câu
0.5

1 câu
0.5

2 câu
1.0đ =10%

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Biết vận dụng liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, phép cộng để so sánh BĐT

Số câu: 2
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%

2 câu
2.0

2 câu
2.0 =20%

3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Hiểu được cách giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Biết giải BPT đưa được và dạng ax+b=0

Biết giải BPT đưa được và dạng ax+b=0

Số câu: 8
Số điểm: 7.0
Tỉ lệ: 70%
1 câu
0.5

3 câu
1.5

3 câu
3.5
1 câu
1.5
6câu
7.0 =70%

Tổng số câu

Tổng số điểm
2 câu

1.0 10%
4 câu

2.0 20%
4 câu

5.0 70%
10 câu

10.0 100%

Đề 1:
Bài 1:(3.0 điểm) Chọn câu đúng trong các câu sau đây.
Câu 1/ Bất phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 2/ Bất phương trình tương đương với bất phương trình nào?:
A. B. C. D.
Câu 3/ Bất phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 4/ Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. B. C. D.
Câu 5/ Cho a > b. Các bất đẳng thức nào đúng?
A. B. C. D.
Câu 6/ Cho . Kết quả so sánh m và n
A. B. C. D.
Bài 2: (2.0 điểm)
Cho a < b. Hãy so sánh
a/ với b/ với .
Bài 3:(3.5 điểm)
Giải các bất phương trình:
a/ b/ c/
Bài 4:(1.5 điểm)
Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số

Bài làm

Trường THCS Phan Đình Phùng
Họ và tên:……………………
Lớp: …………
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số

Điểm

Đề 2:
Bài 1:(3.0 điểm) Chọn câu đúng trong các câu sau đây.
Câu 1/ Bất phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 2/ Bất phương trình có nghiệm là:
A. B. C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.