De KT 1T Dai so _ T21 (mien che) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De KT 1T Dai so _ T21 (mien che), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường THCS Đoàn Thị Điểm
Năm học 2008 – 2009
Đề kiểm tra 1 tiết (Tiết 21)
Môn: đại số 8
đề số 01

Thời gian: 45 phút
Họ và tên: ……………………………………………… ……Lớp: …………
I. Câu hỏi trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Kết quả của phép tính nhân là:
A. B.
C. D.
Câu 2. Kết quả của các phép tính là:
A. B
C. D
Câu 3. Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:
A. B
C. D
Câu 4. Kết quả của phép chia
A. B
C. D
Bài 2: Điền đa thức thích hợp vào ô trống
a) ; b) :
II. Bài tập tự luận: (7 điểm)
Bài 3.(2 điểm) Rút gọn biểu thức:
a)
b)
Bài 4.(3,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b)
c)
Bài 5. (1điểm)Thực hiện phép chia

Bài 6: (0,5 điểm) Với a, b, c là các số thực
Chứng minh rằng nếu thì

trường THCS Đoàn Thị Điểm
Năm học 2008 – 2009
Đề kiểm tra 1 tiết (Tiết 21)
Môn: đại số 8
đề số 02

Thời gian: 45 phút
Họ và tên: ……………………………………………… ……Lớp: …………
I. Câu hỏi trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Kết quả của phép tính nhân là:
A. B.
C. D.
Câu 2. Kết quả của các phép tính là:
A. B
C. D
Câu 3. Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:
A. B
C. D.Cả ba đáp án đều đúng
Câu 4. Kết quả của phép chia
A. B
C. D. Cả ba đáp án đều sai
Bài 2: Điền đa thức thích hợp vào ô trống
a) ; b) :
II. Bài tập tự luận: (7 điểm)
Bài 3.(2 điểm) Rút gọn biểu thức:
a)
b)
Bài 4.(3,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b)
c)
Bài 5. (1điểm)Thực hiện phép chia

Bài 6: (0,5 điểm) Với a, b, c là các số thực
Chứng minh rằng nếu thì
trường THCS Đoàn Thị Điểm
Năm học 2008 – 2009
Đề kiểm tra 1 tiết (Tiết 21)
Môn: đại số 8
đề số 03

Thời gian: 45 phút
Họ và tên: ……………………………………………… ……Lớp: …………
I. Câu hỏi trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1: Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Kết quả của phép tính nhâ

Hỏi và đáp