DE KT 15P HINH 9 CHUONG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE KT 15P HINH 9 CHUONG 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 20’
HÌNH HỌC 9 – “ CHƯƠNG I ”

Trường THCS Châu Văn Biếc

Họ & tên:…………………………..

Điểm

Lời phê

Bài 1: (4 điểm): Tìm x và y trong các hình sau:

a) b)

Bài 2: (4 điểm): Tìm x và y trong các hình vẽ ( Tính đúng kết quả tỉ số các góc đặc biệt )

Bài 3: (1 điểm)
a Cho góc nhọn . Biết . Tính ?

b Tính giá trị biểu thức A= sin2 100 + sin2 800 + tg 350 . tg 550 – 2

Bài 4: ( 1 điểm) Cho hình vẽ. Tính DC ( các giá trị làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

KIỂM TRA 20’
HÌNH HỌC 9 – “ CHƯƠNG I ”

Trường THCS Châu Văn Biếc

Họ & tên:…………………………..

Điểm

Lời phê

Bài 1: (4 điểm): Tìm x và y trong các hình sau:

a) b)

Bài 2: (4 điểm) Cho hình vẽ tính x và y ở mỗi hình ( Tính đúng kết quả tỉ số các góc đặc biệt )

a b

Bài 3: (1 điểm)
a Cho góc nhọn . Biết . Tính ?

b Tính giá trị biểu thức A= sin2 150 + sin2 750 + tg 500 . tg 400 – 2

Bài 4: ( 1 điểm) Cho hình vẽ. Tính DC ( các giá trị làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.