Đề KT 15 Hinh Mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT 15 Hinh Mới, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………….. Kiểm tra 15 phút
Lớp: ………………. Môn: Đại số 7

Đề bài
Câu 1: (2đ) Chọn câu trả lời đúng
25.23 =
A. 415 B. 215 C. 48 D. 28
32.33 .36 =
A. 911 B. 311 C. 2711 D. 2736
Câu 2: (5đ) Tính

Câu 3: (3đ) Tìm số nguyên n, biết:

………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ……………………….. Kiểm tra 15 phút
Lớp: ………………. Môn: Đại số 7

Đề bài
Câu 1: (2đ) Chọn câu trả lời đúng
25.23 =
A. 415 B. 215 C. 48 D. 28
32.33 .36 =
A. 911 B. 311 C. 2711 D. 2736
Câu 2: (5đ) Tính

Câu 3: (3đ) Tìm số nguyên n, biết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.