ĐỀ KT 15′ CHƯƠNG IV ĐS 9 ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ KT 15′ CHƯƠNG IV ĐS 9 ĐỀ 02, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA. BÀI KIỂM TRA 25’. Môn: Đại Số 9. Chương IV
Họ và tên:………………………………………………Lớp: 9B Ngày …… tháng 03 năm 2013
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

ĐỀ 02
Giải các phương trình sau:
a) x2 + 6x + 8 = 0; b) x4 – 5×2 + 4 = 0; c) ;
d) e) x4 + 10×3 +26×2 + 10x + 1 = 0
Bài làm (Chỉ làm bài trờn tờ giấy kiểm tra này này)

HƯỚNG DẪN CHẤM DỀ 02

Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM

a
x2 + 6x + 8 = 0; Dùng công thức nghiệm hoặc nhẩm đúng nghiệm
x1 = – 2; x2 = – 4

2,0

b
x4 – 5×2 + 4 = 0; Đưa về t2 – 5t + 4 = 0
t1 = 1; t2 = 4
=>x1,2 = + 1
x3,4 = + 2
0,5
0,5
0,5
0,5

c
ĐKXĐ:
x2 – 11 + 2x = 0 x2 + 2x – 11 = 0

0,5
0,5
0,5
0,5

d

= = =

=
=
0,5

0,5

0,5

0,5

e
x4 + 10×3 +26×2 + 10x + 1 = 0

Đặt = t Ta được: t2 + 10t + 24 = 0 =>t1 = – 4; t2 = – 6
Với t1 = – 4 => = – 4 => x2 + 4x +1 = 0 =>
Với t2 = – 6 =>= – 6 => x2 + 6x +1 = 0 => x2,3 = – 3 +

0,5

0,5

0,5

0,5

Hỏi và đáp