DE KT 15 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE KT 15 chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………….Lớp 9….. Ngày…. thán 3 Năm 2011.
Kiểm tra: Hình học
Thời gian: 15 phút
Điểm Lời phê của giáo viên

—Đề bài—
I/ Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống cho đúng.
Tam giác MNP vuông tại M với các yếu tố được cho trong hình vẽ sau.
Khi đó:
A. m2 = ……………..; B. n2 = ……………;
C. h2 = ……………..; D.
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Tam giác DEF vuông tại D (hình vẽ bên).
Khi đó giá trị sinE bằng:
A. ; B. ; C. ; D.

Câu 3: Hãy nối mỗi ô ở cột A với một ô ở cột B để được một khẳng định đúng.

Cột A

Cột B

a) sin 300 =

1.

b) cos 450 =

2.

c) tg 600 =

3.

d) sin2350 + sin2550 =

4.

5. 1

II/ Tự luận: (6 điểm)

Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết
BH = 2, CH = 3. Tính độ dài cạnh AB và đường cao AH.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) . Điền đúng mỗi ý 0,5 điểm
A. m2 = n2 + p2 ; B. n2 = m. n’ ;
C. h2 = n’.p’ ; D.
Câu 2: (1 điểm) ý đúng là. C. .
Câu 3: (1 điểm) – nối đúng mỗi ý 0,25đ.
Cột A

Cột B

a) sin 300 =

1.

b) cos 450 =

2.

c) tg 600 =

3.

d) sin2350 + sin2550 =

4.

5. 1

II/ Tự luận: (6 điểm). Ghi GT – KL đúng 0,5đ

GT ∆ABC ,
BH = 2; CH = 3

KL Tính AB = ?. AH = ?.

—-Giải—-
∆ABC, nên : BC = BH + CH = 2 + 3 = 5 (1,5đ)
Theo hệ thức giữa canh và góc trong tam giác, ta có:
AB2 = BC. BH = 5. 2 = 10 (đ.v.đ.d) (2đ)
Theo hệ thức về cạnh góc vuông và đường cao trong tam giác vuông ta có:
AH = BH. CH = 2.3 = 6 (đ.v.đ.d) (2đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.