đề kt 1 tiết toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kt 1 tiết toán 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề:
Câu 1: (2đ) a)Hãy nêu định nghĩa phương trình bậc nhấc một ẩn ?
b) Hãy chỉ ra các pt bậc nhất một ẩn trong các pt sau:
1) 2x-3=0 ; 2) 3×2+2=0 ; 3) 5+3x=0 ; 4) 0x+5=0
Câu 2: (5đ) Giải các phương trình sau:

a) 5x-20=0
b)

c) (x + 1) (2x – 4) = 0
d)

Câu 3: (3đ) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50 km/h và sau đó quay về với vận tốc trung bình 40 km/h. Vì thế thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 36 phút.Tính quãng đường AB?

Đáp án và điều điểm:

Câu 1: (1đ) a) Nêu đúng nội dung định nghĩa đạt (1đ)
b) PT (1) và (3) là pt bậc nhất một ẩn (1đ)
Câu 2:
a) 5x-20=0
5x = 20 (0,25đ)
x = 4 (0,5đ)
Vậy tập nghiệm của PT là:
S = (0,25đ)
c) (x + 1) (2x – 4) = 0
x + 1 = 0 hoặc 2x – 4 = 0 (0,75đ)
1) x + 1 = 0 x = – 1 (0,25đ)
2) 2x – 4 = 0 2x = 4 x = 2 (0,25đ)
Vậy tập nghiệm của PT là:
S = (0,25đ)
Caâu 2:
b)
2x+3-5.4 = 2.(x-1) (0,5đ)
2x+3-20 = 2x-2
2x-2x = -2-3+20 (0,25đ)
0x = 15 (0,5đ)
Vậy tập nghiệm của PT là:
S = (0,25đ)
d) ĐKXĐ: x0 và x 2 (0,25đ)

(0,25đ)

(TMĐK) (0,25đ)
Vậy tập nghiệm của PT là:
S = (0,25đ)

Câu 3:
– Gọi quãng đường AB là x(km) ( đk: : x >0) (0,25đ)
– Vậy thời gian đi từ A đến B là: (giờ) (0,25đ)
Và thời gian về từ B về A là: (giờ) (0,25đ)
-Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 36 phút = giờ nên ta có PT:
– = (1đ)

(TMĐK) (1đ)
– Vậy quãng đường AB là 120km (0,25đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.