Đề KT 1 tiêt toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề KT 1 tiêt toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Kiểm tra: Số học (Thời gian: 45’)
Lớp: 6
Đề 4:
I – Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
1. Cho các số sau, số nào không phải là phân số?
A. B. C. D.
2. Các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào là cặp phân số bằng nhau?
A. và B. và C. và D. và
3. Rút gọn phân số được phân số tối giản là:
A. B. C. D.
4. An chơi cầu lông 15 phút, thời gian đó bằng:
A. giờ B. giờ C. Cả A, B đều sai D. Cả A, B đều đúng
5. Cho 3 phân số ; ; để quy đồng mẫu số ta nên chọn mẫu số chung nào thì thích hợp nhất?
A. 9 B. 18 C. 54 D. 72
6. Cho thì phân số bằng:
A. B. C. 2 D. -2
7. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D. Cả A, B, C đều sai
8. Biết (a, b, c, d 0) thì:
A. B.
C. D. và là hai số nghịch đảo nhau
9. Biết thì x có giá trị là:
A. B. C. D.
10. Khi đổi hỗn số ra phân số được:
A. B. C. D.
11. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được:
A. B. C. D.
12. Đổi phân số ra số phần trăm ta được:
A. 3% B. 30% C. 60% D. 6%
II – Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Tính nhanh (4 điểm)
a) b)
c) d)
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
a) x. = : 0,75 b)
Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
A =
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.