de kt 1 tiet so hoc 6 chuong 1 lan 1, co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kt 1 tiet so hoc 6 chuong 1 lan 1, co ma tran, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hải Tân BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC
Lớp 6… Thời gian: 45 phút
Họ và tên:………………………………………….Ngày kiểm tra:06/10/2011 Ngày trả bài20/10/2011

Điểm:
Nhận xét của cô giáo:

PHẦN I:( 3 ĐIỂM ). TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy chọn phương án trả lời đúng rồi khoanh tròn trong các phương án A; B; C; D của các câu sau:
Câu 1 (0,5 đ) .Tập hợp các chữ các có trong từ QUÊ HƯƠNG là :
A. Q,E,H,G B. Q,H,E. C. Q,H,O,E,U,N,G. D. H,E,U,O.
Câu 2 (0,5 đ)Trong một biểu thức không có dấu ngoặc, nếu có các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa thì ta thực hiện:
A. cộng , trừ luỹ thừa nhân, chia
D. cộng , trừ nhân, chia luỹ thừa
C. luỹ thừa cộng , trừ nhân, chia
B.luỹ thừa nhân, chia cộng , trừ
Câu 3 (0,5 đ). Từ 3 số 5;0;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau:
A. 7 B. 5 C. 6. D. 4
Câu 4 (0,5 đ). Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có số nhỏ nhất là 20 gồm:
A.20;22;24 . B. 18;19;20. C. 16;18;20. D.20;21;22
Câu 5 (0,5 đ). Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng là
A. a(b + c) = ab + bc; B. ab + a = a(b+a) C. ab + ac = a(a+c) D. a(b+c) = ab + ac
Câu 6 (0,5 đ). Cho H = 1128; 1130; ……….; 2012,số phần tử của tập hợp H là:
A. 442 B. 885 C. 443 D. 884.
PHẦN II: ( 7 ĐIỂM ). TỰ LUẬN
Câu 1: ( 2 điểm ): Viết gọn các kết quả dưới dạng một luỹ thừa
a) 62.68; b) 714: 72 c) 32.3.35 d) 1000. 102
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: ( 1 điểm ): Tìm x N biết:
a) 86x + 12 = 184 b) x: 2 = 10
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: ( 3 điểm ):Tính:
a) 20 + 30 – 16 + 4 b) 140:7.3:5
c) 23.5 : 10 + 9.3 – 4 c) 290 : 23 + [180 : 6 – (4-1)2]
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: ( 1 điểm ): Viết tập hợp các số là bình phương của các số tự nhiên < 6 theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.