De KT 1 tiet so 6 T18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De KT 1 tiet so 6 T18, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2010
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A = x N/ 5 < x < 9
B = x N/ 0 x 10
Điền kí hiệu vào ô vuông cho thích hợp:
5 A; 10 B;
A B; 6; 7; 8A, B N
Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
1. Số tự nhiên x thoả mãn (x – 35) – 120 = 0 là:
A. 105 B. 85 C. 155 D. 125
2. Số tự nhiên x thoả mãn 96 – 3(x + 1) = 42 là:
A. 50 B. 17 C. 51 D. 18
b. tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Cho A = { x N/ 20 x 30
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 235 + 576 + 65 + 124 b) 25 . 26 + 25 . 74 c) 2(5 . 42 – 37 : 35)
Bài 3: (3 điểm) Tìm x, biết:
a) (x – 84) . 15 = 0 b) 124 + (118 – x) = 217 c) 2x – 5 = 76 : 75

Trường THCS đông sơn
Lớp: 6
Họ tên: ……………….……………………….
Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2010
Bài kiểm tra môn số học
Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Cho tập hợp A = x N/ 5 x < 9
B = x N/ 0 x < 10
Điền kí hiệu vào ô vuông cho thích hợp:
5 A; 10 B;
A B; 6; 7; 8A, B N
Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (1 điểm)
1. Số tự nhiên x thoả mãn (x – 35) – 120 = 0 là:
A. 155 B. 125 C. 105 D. 85
2. Số tự nhiên x thoả mãn 96 – 3(x + 1) = 42 là:
A. 51 B. 50 C. 18 D. 17
b. tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Cho A = { x N/ 70 x 80
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?
Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 365 + 276 + 35 + 324 b) 34 . 36 + 34 . 64 c) 3(7 . 42 – 57 : 55)
Bài 3: (3 điểm) Tìm x, biết:
a) (x – 15) . 86 = 0 b) 118 + (124 – x) = 217 c) 2x – 7 = 56 : 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.