Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề KT 1 tiết số 6. Chương I. 2010-2011, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Đại Lộc
Trường THCS Mỹ Hòa
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ( số 1 ) – TIẾT 18
Năm học 2010 – 2011.
Môn :
TOÁN
Lớp :
6

Người ra đề :
Nguyễn Thị Vạn

A. MA TRẬN ĐỀ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng

Tập hợp

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong N
Câu 1a,b,c,d

4
Câu 2 a, b, c

3

7

7

Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu 3 a,b,c
3
3
3

Tổng cộng
4
4
3
3
3
3
10
10

B. Mục tiêu :
Kiến thức : Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức cơ bản trong phạm vi chương I , từ bài 1 đến bài 9 .
Kĩ năng : Kiểm tra kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng các kiến thức trong giải toán Thái độ : Rèn luyện tính chính xác và thái độ học tập nghiêm túc, tính trung thực ,thật thà

BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM
LỚP
TS
0 ─ 2
3 ─ 4
5 ─ 6
7 ─ 8
9 ─ 10
≥ 5

6/

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

LỚP
TS
0 ─ 2
3 ─ 4
5 ─ 6
7 ─ 8
9 ─ 10
≥ 5

6/

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM
a) Kiến thức :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Kĩ năng :……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
c) Thái độ :……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên HS:…………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA -TIẾT 18
Số học 6 – Năm học 2010-2011
Điểm

Lớp : 6/…
Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ 1
Câu1 (4 điểm)
a) Cho tập hợp A = 5; 7 , B = 1; 5; 7. Hãy điền kí hiệu ( , ( , ( vào ô trống :
7 A , 1A, 7B, A B
b) Viết tập hợp gồm ba số chẵn liên tiếp tăng dần trong đó số lớn nhất là 18
c) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa : a3 . a2 ; 310 : 36
d) Trong phép chia cho 5 số dư có thể là bao nhiêu ?
Hãy viết dạng tổng quát của số chia cho 5 dư 2
Câu 2 (3 điểm) Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh :
a) 286 + 1757 + 14
b) 25.5.4.1999.2
c) 2011.74 + 2011.26
Câu 3 (3 điểm)
a) Thực hiện phép tính 23 . 32 – [ 24 + ( 12 – 8 )2 ]
b) Tìm x, biết 3( x + 6 ) + 72 = 42 .32
c) Tìm số tự nhiên biết = 6.b
Bài làm
Chú ý : Học sinh không được dùng bút xóa trong bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên HS:…………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA -TIẾT 18
Số học 6 – Năm học 2010-2011
Điểm

Lớp : 6/…
Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ 2
Câu1 (4 điểm)
a) Cho tập hợp A = 3; 5 , B = 3; 5; 7. Hãy điền kí hiệu ( , ( , ( vào ô trống :
7 A , 5A, 5B, A B
b) Viết tập hợp gồm ba số lẻ liên tiếp tăng dần trong đó số lớn nhất là 19
c) Viết kết quả dưới dạng một lũy thừa : 42 . 45 ; a8 : a6
d) Trong phép chia cho 4 số dư có thể là bao nhiêu ?
Hãy viết dạng tổng quát của số chia cho 4 dư 1
Câu 2 (3 điểm)
Áp dụng các tính chất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.