Đề KT 1 tiết số 1 Đại số 7 – HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT 1 tiết số 1 Đại số 7 – HK1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hương Toan Tiết 22: KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên: ……………………………………………. MÔN ĐẠI SỐ – LỚP 7
Lớp: 7/ …………..

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ
A. B. C. D.
Câu 2: Biểu thức 57.42.()5 được viết gọn là:
A. 25.24 B. 25.26 C. 25.28 D. 25.29
Câu 3: Số 0,(09) đổi ra phân số sẽ là:
A. B. C. D. Tất cả đều sai
Câu 4: Nếu = thì x2 là số nào?
A. B. C. D. Một kết quả khác
Câu 5: Cho đẳng thức (x – 1,7(= 2,3. Giá trị của x là:
A. x = 4 hoặc x = – 0,6 B. x = 4 hoặc x = 0,6
C. x = – 4 hoặc x = – 0,6 D. x = – 4 hoặc x = 0,6
Câu 6: Nếu = và x – 2y = 33 thì y là số nào?
A. – 18 B. – 20 C. – 22 D. – 24
Câu 7: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: =
A. B. C. D.
Câu 8: Giá trị của biểu thức P = – là:
A. B. C. D.

II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Thực hiện các phép tính:
a) + + – + b) + . () c) 26. – . 44
Câu 2: Tìm x, biết:
a) (x( – 2,5 = 27,5 b) 3,8: (2x) = : 2 c) + .x =
Câu 3: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B. Biết rằng số học sinh của lớp 7A nhiều hơn số học sinh của lớp 7B là 5 học sinh và số học sinh của 2 lớp tỉ lệ với 9:8
Câu 4:
So sánh: 2500 và 5200

ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu đúng chấm 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án đúng
B
D
C
C
A
D
D
B

II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
a) + + – + = + + – + = (+ )+( – )+ (0,25đ)
= 1 + (-1) + = (0,25đ)
b) + . ()= (0,5đ)
c) 26. – . 44 = (26- 44). (0,25đ)
= (-18). = = – 13 (0,25đ)
Câu 2: (1,5 điểm)
a) Tính được x = (30 (0,5 đ)
b) Tính được x = 20 (0,5 đ)
c) + .x =
.x = – (0,25 đ)
X = – (0,25 đ)
Câu 3: (2 điểm)
Gọi số học sinh của lớp 7A, 7B lần lượt là a và b (a, b > 0)
Ta có: = và a – b = 5
( a = 45
b = 40
Vậy, số học sinh của lớp 7A là 45 học sinh và 7B là 40 học sinh.
Câu 4: (1 điểm)
2500 = (25)100 = 32100
5200 = (52)100 = 25100
Vì 32 > 25 ( 32100 > 25100
Nên 2500 > 5200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.