Đề KT 1 tiết Hình 9 – HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề KT 1 tiết Hình 9 – HK1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hương Toan
Họ và tên:………………………. kiểm tra 1 tiết
lớp:………. ( thời gian 45 phút )

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề Bài
I)Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh tròn vào một chữ cái trước kết quả đúng.
1)Cho tam giác ABC, vuông tại A, AH là đường cao ,BH = 4 , CH = 25 thì AH = ?
A) 6 B)10 C) 100 D)20
2)Cho tam giác ABC, vuông tại A, AH là đường cao, BH = 4, HC = 9 thì AB = ?
A) 13 B) C) D)
3) Cho tam giác ABC, vuông tại A ,AB = 5, AC = 12, BC = 13
Thì cosB = ?
A) B) C) D)
Thì tgC = ?
A) B) C) D)
4) tg82016’ = ?
A)tg7044’ B)cotg7044’ C)cotg8044’ D)tg8044’
5)Cho góc nhọn thì ta có :
A) B) C) D)
II)Tự luận: (7đ)
1)Dựng góc nhọn biết , tính số đo góc
2)Cho tam giác MNP, NM=10, góc N bằng 420, góc P bằng 560
a)Tính đường cao MI
b)Tính cạnh MP
3)Cho tam giác ABC,vuông tại A, AB = 6, AC = 8
a)Tính BC, góc B ,góc C
b)Phân giác của góc A cắt BC tại F, Tính BF,CF ./.

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.