Đề KT 1 tiết HH9 – Chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề KT 1 tiết HH9 – Chương III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề I:
I./ Trắc nghiệm:(3 điểm) Chọn khẳng định đúng.
Câu 1: Cho hình vẽ. Biết góc BOC = 1100. Số đo của cung BnC bằng:
A. 1100; B. 2500; C. 1400; D. 2400.

Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo là :
A. 1300 B. 600 C. 500 D. 1800
Câu 3: Một góc nội tiếp chắn cung 1800 có số đo là :
A. 450 B.900 C. 300 D. 600
Câu 4: Độ dài cung tròn , của đường tròn tâm O, bán kính R được xác định bằng công thức:
A. B. C. D.
Câu 5: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?
A.Hình thang B.Hình thang cân C.Hình thang vuông D.Hình bình hành
Câu 6: Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:
A . (cm2 ) B . 2(cm2 ) C . 3(cm2 ) D . 4(cm2 )

II./ Tự luận (7đ)
Bài 1. (2đ).
Cho (O; 3cm), góc ở tâm AOB bằng 600. ( Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn)
Tính số đo cung AmB và số đo cung AnB
Tính độ dài cung AnB
Bài 2(5đ).
Từ một điểm B nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến BA, BC. Cho góc ABC có số đo bằng 600, OA = 2cm.
a) Chứng minh tứ giác ABCO nội tiếp, xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCO.
b) Tính diện tích hình quạt OAmC( cung AmC nhỏ)
c) Vẽ cát tuyến BMN của đường tròn đó.Chứng minh : BM.BN =BA2

Đề II

I. TRẮC NGHIỆM: (5, 0 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho hình =500, Cx là tia tuyến của (O)
Kết luận nào sau đây sai?
A. B.

C. 500 D.

Câu 2: Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là:
A. 1200 B. 900 C. 300 D. 600
Câu 3: Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 800.Vậy số đo cung AB là:
A.800 B.2800 C.1500 D. 1600
Câu 4: Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là:
A. (R2 B. (2R C. D.
Câu 5: Một hình tròn có diện tích 121cm2 thì có chu vi là:
A. 5,5 cm B. 11cm C. 22 cm D. 33 cm
Câu 6: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc là:
A. 1200 B.600 C.900 D. 1800

II./ Tự luận (7đ)
Bài 1: (2điểm)
Bài 1. (2đ).
Cho (O; 3cm), góc ở tâm AOB bằng 600. ( Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn)
a./ Tính số đo cung AmB và số đo cung AnB
b./ Tính diện tích hình viên phân AmB.

Bài 2: (5điểm)
Cho (ABC cân (AB = AC). Vẽ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp. Xác định tâm O và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
c) Giả sử nếu (ABC đều, tính diện tích hình viên phân tạo bởi cung nhỏ FH và dây FH theo R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.