de kt 1 tiet dai 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt 1 tiet dai 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9 ( Tiết 18) Đề 1
Họ và tên…………………………………………………… Thời gian : 45 phút
Lớp…….

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1/ Biểu thức bằng:
A. B.
C. D.
2/ 9 là căn bậc hai số học của :
A. 3 B. -3 C. 81 D. -81
3/ Với xy , biểu thức bằng:
A. B. C. D.
4/ Biểu thức xác định khi:
A. B. C. D.
5/ Trục căn thức ở mẫu của ,ta được:
A. B. C. D.
6/ Kết quả rút gọn của biểu thức với a là:
A.2a B.-2a C.8a D.-8a

B. TỰ LUẬN 🙁 7 Điểm)
Bài 1: (3.0 điểm) thực hiện phép tính:
a/
b/
Bài 2: (3,0 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức với x > 2
b/ Giải phương trình
Bài 3: (1.0 điểm) So sánh hai số : và

Bài làm (phần tự luận):
*Lưu ý:+Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi để làm bài.Nếu giải bài toán hoàn toàn trên máy tính thì phải viết quy trình bấm phím tương ứng .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM ( Môn Đsố9– Tiết 18)
Bài 1 Mỗi câu chọn dúng cho 0,5 điểm. Đáp án dúng là:

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án

3

8a

B PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1( 3 điểm) :
a/ Mỗi bước biến đổi đúng cho 0,5 điểm:

b/ Mỗi bước biến đổi đúng cho 0,5 điểm:

Bài 2: a/ 0,5 điểm
0,5 đểm
0,5 điểm

b/ Đk

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 0 và x = 1
Bài 3: Mỗi bước biến đổi đúng cho 0,25 điểm

0,5 điểm

Lưu ý:+ học sinh có cách giải khác thì giáo viên căn cứ các bước để cho điểm phù hợp.
+ học sinh giải bài toán trên máy tính thì căn cứ vào sự trình bày quy trình bấm phím để cho điểm.

Trường THCS Thị Trấn KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9 ( Tiết 18) Đề 1
Họ và tên…………………………………………………… Thời gian : 45 phút
Lớp…….

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1/ Biểu thức bằng:
A. B.
C. D.
2/ 9 là căn bậc hai số học của :
A. 81 B. 3 C.-3 D. -81
3/ Với xy , biểu thức bằng:
A. B. C. D.
4/ Biểu thức xác định khi:
A. B. C. D.
5/ Trục căn thức ở mẫu của ,ta được:
A. B. C. D.
6/ Kết quả rút gọn của biểu thức với a là:
A.-2a B.8a C.-8a D.2a

B. TỰ LUẬN 🙁 7 Điểm)
Bài 1: (3.0 điểm) thực hiện phép tính:
a/
b/
Bài 2: (3,0 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức với x > 2
b/ Giải phương trình
Bài 3: (1.0 điểm) So sánh hai số : và

Bài làm (phần tự luận):
*Lưu ý:+Học sinh

Hỏi và đáp